Хэвлэлийн мэдээ

Ажлын байр

94%

2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна

...

Нээлттэй ажлын байр