Тойм мэдээ

Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

 • Орон нутгийн сонин

  Орон нутгийн хамтын ажиллагаа болон уурхайн цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

 • Бидний ажлын арга барил

  Бидний ажиллах арга зам нь зорилго, стратеги хоёулаа хэрхэн яаж хүргэхийг тодорхойлдог. Бид үүнийг шударга, тогтвортой үйл ажиллагаагаар хангахыг өдөр бүр хийдэг.

 • Гэрээнүүд

  Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ ба Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ нь Оюу толгойн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлж өгдөг.

 • Тайлангууд

  Жил ба улирал бүрийн үйл ажиллагааны шинэчлэлтүүд

 • Зураг болон видео

  Оюу толгойн хамгийн сүүлийн үеийн гэрэл зургийн шинэчлэлтүүд


Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ