myVoice

myVoice-ыг Оюу толгойтой холбоотой ёс зүйгүй үйлдэл, зохисгүй нөхцөл байдал, зан үйлтэй холбоотой аливаа санаа зовоосон асуудал, мэдээлэл өгөхийг хүссэн хэн ч энэхүү журмын дагуу асуудлын талаар мэдээлж болно. Үүнд, цөөн жишээ татвал, одоогийн болон өмнө нь ажиллаж байсан бүх ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, дадлагажигчид, хамтарсан үйлдвэрийн түншүүд, бидний үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн ард иргэд, тэдний түншүүд, хамааралтай хүмүүс, төрөл төрөгсөд гэх мэтээр дурьдаж болно.

Email: MyVoiceMongolia@riotinto.com
Mobile number: 9401 7777

Тойм мэдээ

Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

 • Орон нутгийн сонин

  Орон нутгийн хамтын ажиллагаа болон уурхайн цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

 • Бидний ажлын арга барил

  Бидний ажиллах арга зам нь зорилго, стратеги хоёулаа хэрхэн яаж хүргэхийг тодорхойлдог. Бид үүнийг шударга, тогтвортой үйл ажиллагаагаар хангахыг өдөр бүр хийдэг.

 • Гэрээнүүд

  Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ ба Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ нь Оюу толгойн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлж өгдөг.

 • Тайлангууд

  Жил ба улирал бүрийн үйл ажиллагааны шинэчлэлтүүд

 • Зураг болон видео

  Оюу толгойн хамгийн сүүлийн үеийн гэрэл зургийн шинэчлэлтүүд


Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ