Ажлын байр

“Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 95 гаруй хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна
Бүх ажлын байрууд

Тойм мэдээ

Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

 • Орон нутгийн сонин

  Орон нутгийн хамтын ажиллагаа болон уурхайн цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

 • Бидний ажлын арга барил

  Бидний ажиллах арга зам нь зорилго, стратеги хоёулаа хэрхэн яаж хүргэхийг тодорхойлдог. Бид үүнийг шударга, тогтвортой үйл ажиллагаагаар хангахыг өдөр бүр хийдэг.

 • Гэрээнүүд

  Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ ба Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ нь Оюу толгойн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлж өгдөг.

 • Тайлангууд

  Жил ба улирал бүрийн үйл ажиллагааны шинэчлэлтүүд

 • Зураг болон видео

  Оюу толгойн хамгийн сүүлийн үеийн гэрэл зургийн шинэчлэлтүүд


Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ