16 тоннын даацтай цамхагт кран нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит, туршлагатай компаниудыг 16 тоннын даацтай цамхагт кран нийлүүлэх тухай ОСИХ-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавх бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм].

Ханган нийлүүлэгч нь дараах ажлыг гүйцэтгэх үүрэгтэй бөгөөд эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:

Ажлын цар хүрээ :

Энэхүү ажлын хүрээнд Ханган нийлүүлэгч нь Оюу Толгойн уурхайн талбарт хэрэглэх 16 тоннын даацтай цамхагт кран ханган нийлүүлэх үүрэгтэй.

Цамхагт кран нь доорх үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:

 • Загвар: SFT250C(T7520-16)
 • Даац: 16 тонн
 • Цамхагийн өндөр - 50-60 метрт
 • Сумны урт - 20-60 метр
 • 5.6 тонн жинтэй ачааг 45м зайнд өргөж зөөх боломжтой байх.
 • 5 тонн жинтэй, 21.5м урттай ачааг эгц дээшээ өргөж зөөх боломжтой байх
 • Жин хэмжигч, аюулгүй ачих хяналтын механизмаар тоноглогдсон байх.

Энэхүү кран нь гадаа суурилагдах тул Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд (+/-40 хэмийн температур, тоос шороотой орчин) тохирсон, жил тойрон ашиглагдах боломжтой байх шаардлагатай. Нэмэлт мэдээлэл, техникийн үзүүлэлтүүдийг Үнийн санал авах хүсэлтийн шатанд өгнө.


Дээрх ажлыг гүйцэтгэх туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогын баримт бичиг, журмууд (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхлын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна] (хуулбар)*
 • Сүүлийн 3 жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл*:
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
  • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
  • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин*

* Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ үү.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Ижил төстэй кран нийлүүлсэн туршлагын мэдээлэл, хэрэглэгчийн тодорхойлолт.
 • Дэлхийн хэмжээний ямар үйлдвэрлэгч, хамтрагч, түншлэгчтэй хамтран ажиллах талаарх мэдээлэл.
 • Краны нүүрс хүчлийн хийн ялгарлыг бууруулах, эвдрэл зогсолтыг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой технологийн дэвшлийн талаарх мэдээлэл.
 • Шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн хуулбар.


Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүртгүүлнэ үү. Хэрэглэгчийн гарын авлагыг энд дарж үзнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийг Англи болон /эсхүл Монгол хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2024 оны 7-р сарын 09-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа бөгөөд энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл тогтоосон хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Интернет мэдээллийн сан, өөр бусад вэб хуудас, холбоост хадгалсан Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийг хүлээж авахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт бэлтгэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг Компани хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийн хүрээнд асуулт, хариулт явагдахгүй.


“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР