Ил уурхайн засварын хэлтэст ажиллах хүч нийлүүлэх (туслах ажилтан)

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Ил уурхайн засварын хэлтэст ажиллах хүч нийлүүлэх (туслах ажилтан)” Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээ:

Ил уурхайн засвар үйлчилгээний хэсэгт, механикийн багт дэмжлэг үзүүлэх, хог хаягдлын менежмент болон эд ангиудыг аюулгүйгээр хадгалах/зохион байгуулахад чиглэнэ.

Ашиглалтын явцад тоног төхөөрөмжийн тогтвортой ажиллагааг хангахын тулд ОТ компани туршлагатай, мэргэшсэн ажиллах хүч (туслах ажилчид) нийлүүлэх чадвартай үйлчилгээ үзүүлэгч компанийг сонгон шалгаруулж авах шаардлагатай байна.

ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛЛАХ ХҮЧ

Үйлчилгээ үзүүлэгч компани нь доор дурдсан ажиллах хүч нийлүүлэх шаардлагатай:

Мэргэжил албан тушаал

Шаагдагдах ажилчдын тоо (Нэг ээлжинд)

Нийт ажилчдын тоо

(Дөрвөн ээлжинд)

1

Туслах ажилтан

4

16

2

Агуулахын нярав

4

16

3

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

1

2

4

Ахлах ажилтан

1

3

5

Өгөгдлийн ажилтан/Туслах

1

2

НИЙТ

11

39

МЭРГЭЖИЛ, УР ЧАДВАРЫН ШААРДЛАГУУД

Бүх ажилчид доорхи ур чадваруудыг эзэмшсэн, ажлын туршлагатай мөн шаардагдах сургалтуудад хамрагдсан байх шаардлагатай.

#

Position

Qualifications/Skillset requirement

Number of people

1

Supervisor

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centers.
• Maintenance Service, Engineering or relevant discipline is preferable.
• At least 3 years relevant working experience with leadership role

• Will be responsible to provide frontline leadership as leading, planning, managing, and advising on effective implementation and performance of functional unit operation in line with the company policies and procedures to achieve the department's objectives and targeted plan.

3

2

Assistant worker

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centers.
• Maintenance service, technical repair or relevant discipline is preferable.
• Relevant experience typically achieved through vocational trainings and equivalent practical experience or on-the-job training.

16

3

Store man

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centers.
• Maintenance service, repair, inventory management or relevant discipline is preferable.
• At least 3 years relevant working experience

16

4

Safety officer

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centers.
• HSE, Labor Safety or relevant discipline is preferable.
• Relevant experience typically achieved through vocational trainings and equivalent practical experience or on-the-job training at least 3 years

2

5

Data clerk/Admin assistant

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centres.

• Administration support or relevant discipline is preferable.

• At least 3 years relevant working experience

• Required to support technical officers to look after administration needs for over 500 employees in Mine Maintenance team.

2

Total

39

ШААРДАГДАХ СУРГАЛТ

MGL Driving license B

MGL Driving license C

MGL Driving license E

MGL License Forklift

Supervisor per shift

1

Assistant worker Wash bay Per shift

2

Assistant worker Waste management Per shift

2

2

2

2

Store man Per shift

2

2

Data clerk/Admin assistant

Safety Officer Per shift

1

Нийлүүлэхээр төлөвлөж буй ажиллагсадын товч намтар болон мэргэшил ур чадварын мэдээлэл, холбогдох гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх шаардлагатай.

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогын баримт бичиг, журам (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн дүрэм (хуулбар)*
 • Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл:
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл
 • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга
 • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүч

* Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр Оюу Толгой компанийн Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон энд тэмдэглэгээ хийнэ үү.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
 • Компанийнтанилцуулга (компанийн туршлага, хүчин чадал, санхүүгийн чадавхи, туршлага, мэргэжлийн инженер техникийн ажилчдын мэдээллийг агуулсан байна)
 • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)
 • Ажиллах хүн хүчний мэргэжлийн туршлага болон ур чадварын мэдээлэл

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүртгүүлнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийг Англи болон/эсвэл Монгол хэл дээр цахим хэлбэрээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2022 оны 01-р сарын 24-ний 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй болно.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР