Ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн их засварт ажиллах хүч нийлүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн их засварт ажиллах хүч нийлүүлэх” Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээ:

“Оюу толгой” компани нь өөрийн ил уурхайн үйл ажиллагаанд олон тооны хүнд даацын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж ашигладаг.

Хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн хөдлөх бүрэлдэхүүн, мөн уурхайн талбай дахь туслах тоног төхөөрөмжийн их засварт дэмжлэг үзүүлэхийн тулд, ОТ уурхайн талбай дахь тоног төхөөрөмжийн их засварын ажилд туршлагатай ажиллах хүч нийлүүлэх чадвартай үйлчилгээ үзүүлэгч компани сонгон шалгаруулж авах шаардлагатай байна.

ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛЛАХ ХҮЧ

Үйлчилгээ үзүүлэгч компани нь доор дурдсан ажиллах хүч нийлүүлэх шаардлагатай:

Мэргэжил албан тушаал

Шаагдагдах ажилчдын тоо (Нэг ээлжинд)

Нийт ажилчдын тоо

(Дөрвөн ээлжинд)

1

Механик

14

56

2

Цахилгаанчин

4

16

3

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

1

4

4

Ахлах ажилтан

1

4

НИЙТ

20

80

МЭРГЭЖИЛ, УР ЧАДВАРЫН ШААРДЛАГУУД

Бүх ажилчид механик засварын ур чадвар эзэмшсэн, тухайн тоног төхөөрөмж дээр засвар гүйцэтгэх туршлагатай мөн шаардагдах сургалтуудад хамрагдсан байх шаардлагатай.

#

Position

Qualifications/Skillset requirement

Number of manpower

1

Supervisor

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centres.

4

• Maintenance Service, Engineering or relevant discipline is preferable.

• At least 3 years relevant working experience for leadership role

• Will be responsible to provide frontline leadership as leading, planning, managing and advising on effective implementation and performance of functional unit operation in line with the company policies and procedures to achieve the department's objectives and targeted plan.

• The supervisor monitors and provides Heavy mobile equipment maintenance as leading team and the equipment reliabilities, assigning team to daily tasks and monitoring of safe working method.

2

Mechanic

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centres.

56

• Maintenance Engineering or relevant discipline is preferable.

• Relevant experience typically achieved through vocational trainings and equivalent practical experience or on-the-job training.

• Be able to read, follow and understand OEM technical literature e.g. Hydraulic schematics and parts books

• Must have safety focused attitude and adhere to site specific procedures

3

Electrician

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centres.

16

• Electrical Engineering or relevant discipline is preferable.

• At least 3 years relevant working experience

• Special requirement: Mongolian Electrical Safety License for Level 4

• Be able to read, follow and understand OEM technical literature e.g. Hydraulic schematics and parts books

• Must have safety focused attitude and adhere to site specific procedures

4

Safety officer

• Post-secondary or equivalent education obtained through degrees, certificates (e.g. apprenticeship or trades certificate) or diplomas from academic or vocational training centres.

4

• HSE, Labor Safety or relevant discipline is preferable.

• Relevant experience typically achieved through vocational trainings and equivalent practical experience or on-the-job training at least 3 years

TOTAL

80

ШААРДАГДАХ СУРГАЛТ

Position

MGL Driving license B

MGL Driving license C

MGL Driving license M

MGL License Forklift

MGL license EWP

MGL License Overhead Crane

MGL License Crane Rigger

Supervisor per shift

1

Shutdown Mechanic per shift

9

2

4

4

2

9

9

Field Lube service Mechanic

3

3

3

Field service mechanic

2

2

2

Electrician per shift

4

2

2

2

2

2

2

Safety Officer per shift

1

Нийлүүлэхээр төлөвлөж буй ажиллагсадын товч намтар болон мэргэжил ур чадварын мэдээлэл, холбогдох гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх шаардлагатай.

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогын баримт бичиг, журам (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн дүрэм (хуулбар)*
 • Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл:
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл
 • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга
 • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүч

*Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон энд тэмдэглэгээ хийнэ үү.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
 • Компанийнтанилцуулга (компанийн туршлага, хүчин чадал, санхүүгийн чадавхи, туршлага, мэргэжлийн инженер техникийн ажилчдын мэдээллийг агуулсан байна)
 • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)
 • Ажиллах хүн хүчний мэргэжлийн туршлага болон ур чадварын мэдээлэл

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүртгүүлнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийг Англи болон/эсвэл Монгол хэл дээр цахим хэлбэрээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2022 оны 01-р сарын 24-ний 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй болно.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР