“Хөдөлгүүрийн ослын үед зогсоох удирдлагын схемийг засаж сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх”

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг ОТ уурхайн Хөдөлгүүрийн ослын үед зогсоох удирдлагын схемийг засаж сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх” тухай ханган нийлүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас авна уу).

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээ:

Энэ үйлчилгээний зорилго нь“Оюу толгой”-н уурхайн хэмжээнд хөдөлгүүрүүдийн аваарын үед зогсоох товчлуурын удирдлагын схем нь олон улсын стандартын шаардлага хангахгүй буюу шаардлагатай үед аваарын товчлуурыг дарах үед хөдөлгүүр зогсохгүй үргэлжлэн ажиллах эрсдэлтэй байгаа тулэнэхүү схемийн шийдлийг засварлаж олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн инженерийн шийдэл гаргах ба зураг дизайныг өөрчлөх, үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүйгээр бодитоор засаж сайжруулахад оршино.

Одоогийн байдлаар бидний тодорхойлсон засаж сайжруулах шаардлагатай хөдөлгүүрүүдийн аваарын үед зогсоох удирдлагын схемүүдийнтоо нь ойролцоогоор 1300 гаруй байгаа бөгөөд энэхүү сайжруулалтын ажлыг гүйцэтгэхийн тулд“Оюу толгой”-н уурхайн тоног төхөөрөмжүүдийг гурван хэсэгт хуваасан байгаа:

1.Баяжуулах үйлдвэрийн хэсэг

2.Дэд бүтэцийн хэсэг

3.Гүний уурхайн хэсэг

Тухайн ажлын цар хүрээнд хамрагдах ажлыг Ханган нийлүүлэгч нь “Оюу толгой”-н уурхай дээр барилгын ажлыг мэргэжилтэй болон мэргэжлийн ур чадвартай баг болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хийж гүйцэтгэнэ.

Ханган нийлүүлэгч нь инженерийн зураг төсөл тооцоо, материал нийлүүлэлт, угсарч суурилуулалт болон шалгаж хүлээлгэн өгөх бүх үйл ажлыг гүйцэтгэнэ.

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Тусгай зөвшөөрөл (хуулбар)*
 • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхлын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна.] (хуулбар*
 • Сүүлийн 3 жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл*:
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
  • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
  • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин*

* Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ үү.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх танай компанийн туршлага, мэргэжилтэний талаар мэдээлэл ирүүлэх

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүртгүүлнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи болон /эсхүл Монгол хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2021 оны 09-р сарын 13-ны 15:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР