Худалдан авалт

Геохимийн Лаборатори ажиллуулах үйлчилгээ нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Геохимийн шинжилгээний лабораторийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах” үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ) сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээний тухай:

Оюу Толгой уурхай дахь геохимийн шинжилгээний лабораторийн үйл ажиллагааны хүрээнд хүдэр, эрдэс, технологийн болон бүтээгдэхүүний дээж авах, цуглуулах, шинжилгээнд бэлтгэх, элемент болон эрдсийн агуулгуудыг компаниас хангасан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ашиглан зохих арга аргачлал, технологийн дагуу тодорхойлох, химийн шинжилгээ хийх зэрэг ажил үйлчилгээг үзүүлнэ. Үйлчилгээний цар хүрээнд бизнесийн шаардлага болон харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр ажиллах хүчээр хангахаас гадна, дараах ажил үйлчилгээнүүд (зөвхөн доорх жагсаалтаар хязгаарлагдахгүй) багтана. Үүнд:

 • Баяжуулах, Геологи, Уурхай болон бусад хэлтэст шинжилгээний лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх
 • Тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал, засвар үйлчилгээ, тохируулга,
 • Аюулгүй ажиллагаа
 • Сургалт
 • Зураг төсөл, холбогдох мэргэжлийн үйлчилгээ
 • Лабораторийн мэдээллийн удирдлагын системээр (техник хангамж, програм хангамж) хангах, нэвтрүүлэх, удирдах
 • Ерөнхий удирдлага

Шаардагдах ажиллах хүчин:

 • Лабораторийн ахлах мэргэжилтэн -1 хүн (8-аас дээш жилийн туршлагатай);
 • Лабораторийн ахлах мэргэжилтний орлогч -1 хүн (5 -аас дээш жилийн туршлагатай);
 • Ахлах химич, ээлжийн химич -3 хүн (2 -оос дээш жилийн туршлагатай);
 • Химич – Чанарын баталгаа/Чанарын хяналт -6 хүн (2 -оос дээш жилийн туршлагатай);
 • Лабораторийн техникч -6 хүн (1 -ээс дээш жилийн туршлагатай);
 • Дээж бэлтгэгч – 6 хүн;
 • XRF химич 3 хүн (арга/багажаас хамаарна) (2 -оос дээш жилийн туршлагатай);
 • ICP химич 3 хүн (арга/багажаас хамаарна) (2-оос дээш жилийн туршлагатай);
 • Галын сорилт хийгч 3 хүн (2 -оос дээш жилийн туршлагатай);
 • Төслийн талбайн гаднах бусад гэрээт мэргэжилтнүүд (багаж/тоног төхөөрөмж /Лабораторийн аудитор):
 • Засвар үйлчилгээний мэргэжилтэн 1 хүн ( Шаардлагатай үед);
 • Лабораторийн аюулгүй ажиллагаа, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 1 хүн (Шаардлагатай үед);
 • Аргазүй, чанарын мэргэжилтэн/аудитор 1 хүн (Шаардлагатай үед);

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид нь хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхлын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна.] (хуулбар*
 • Сүүлийн 3 жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл*:
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
  • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
  • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин*

*Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ үү.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
 • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)
 • Тусгай зөвшөөрөл

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүргүүлнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи болон /эсхүл Монгол хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2021 оны 03-р сарын 04-ний 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР