Худалдан авалт

Гүний ба Ил уурхайд ажиллах Мэдээллийн Технологийн ажиллах хүч нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Гүний ба Ил уурхайд ажиллах Мэдээллийн Технологийн ажиллах хүч нийлүүлэх” тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ) сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээний тухай:

Компани нь гэрээт ханган нийлүүлэгчээс Гүний ба Далд уурхайн хэсэгт харилцаа холбооны сүлжээний угсралт, суурилуулалтын ажил гүйцэтгэх 1) Ээлжийн тогтмол хуваарьт орж ажиллах 2) Шаардлагатай үед дуудлагаар ажиллах гэсэн 2 төрлийн ажиллах хүчийг авч ажиллуулах шаардлагатай байна. Гүйцэтгэх ажлын хувьд камер, нэвтрэх карт уншигч, UPS, Switch, ширээний утас, сүлжээний сокет, шилэн кабел суурилуулах, Мэдээллийн технологийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлэх бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй юм.

1. Ээлжийн тогтмол хуваарьт орж ажиллах ажиллах хүч:

 • 1 багийн ахлагч, 2 техникчээс бүрдсэн 2 баг буюу нийт 6 хүнтэй ажиллах хүч уурхайн цогцолбор дээр Гүний уурхайн хэсэгт 12 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар ажиллана
 • Инженер, техникч нийлсэн нийт 15 хүнтэй 3 баг Ил уурхайн хэсэгт ажиллана.

2. Зөвхөн хэрэгцээтэй үед ажиллах хүч

 • 1 багийн ахлагч, 1 инженер болон 8 техникчтэй байх шаардлагатай бөгөөд Компанийн мэдээллийн технологийн хэлтэст нэмэлт ажиллах хүчний хэрэгцээ гарсан тохиолдолд 10 хүртэлх хүнтэй баг бүрдүүлж ажиллана

  Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг ирүүлнэ үү.

  Шаардлагатай бичиг баримтууд:

  • Cүүлийн 3-н жилийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
  • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар)*
  • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхлын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна.] (хуулбар)*
  • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл*:
   • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
   • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
   • Нийт ажиллах хүчний танилцуулга*

  *Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ үү.

  Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

  • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
  • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)

  Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүргүүлнэ үү.

  Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи болон /эсхүл Монгол хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2020 оны 02-р сарын 06-ны 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

  Анхаарах зүйлс:

  • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
  • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
  • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
  • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
  • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй.

  “ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

  ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР