Бидний ажлын арга барил

'Бидний ажлын арга барил' бол бидний бизнесийн үйл ажиллагаандаа баримталдаг хэм хэмжээ юм. Үүнээс гадна бидний шийдвэр гаргах, ажил хэргээ явуулах зарчим, арга барилыг дэлгэрэнгүй тусгасан олон бодлого, стандарт, журам үйлчилж байдаг.

“Бидний ажлын арга барил” нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа ёс зүйтэй, шударга явуулах бидний зорилтыг тусган харуулсан бөгөөд компанийн засаглалын өндөр стандартыг даган мөрдөж, тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг шаарддаг.

“Бидний ажлын арга барил”-аас гадна маш олон стандарт байдаг бөгөөд тэдгээр стандартууд нь Хүндэтгэл, Ёс зүй, Хамтын зүтгэл, Хариуцлага зэрэг бидний гол үнэт зүйлсэд суурилсан байдаг.

“Оюу толгой”-д ажилладаг хүн бүр “Бидний ажлын арга барил, ёс зүйн болон хууль дүрмийн хэрэгжилтийн бусад стандартын талаар ойлгож мэдсэн байх ёстой бөгөөд тэдгээрийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг.

“Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлсийг бүтээлцэх” нь бидний эрхэм зорилго. Харин уг зорилгодоо хүрэхийн тулд шударга, тогтвортой байдлаар ажиллах ёстойг “Бидний ажлын арга барил” бидэнд өдөр тутам сануулж байдаг.

Бидний өдөр тутмын үйл ажиллагааг чиглүүлж байдаг “Бидний ажлын арга барил”-ыг та бүрэн эхээр нь эндээс унших боломжтой.