Багаж хэрэгсэл нийлүүлэх

Тендерийн дугаар: WS632933539
Нээх огноо: 2015-10-30
Хаах огноо: 2015-11-16
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий боломжит компаниудыг Багаж хэрэгсэл нийлүүлэхтэй холбоотой Үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү зарын Хавсралтаас авна уу.)

Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  • ATTACHMENT 1: RFQ- Scope of Supply
  • ATTACHMENT 2: RFQ-Bid Acknowledgement ( 2015 оны 11 сарын 3 ны дотор)
  • ATTACHMENT 3: RFQ-Form of Quotation
  • ATTACHMENT 4: Confidentiality Agreement, гарын үсэг зурсан байх
  • ATTACHMENT 6: Register of Suppliers concern (шаардлагатай тохиолдолд бөглөнө)

Холбогдох материалыг Англи эсвэл Монгол хэлээр бэлдэж 2015 оны 11 сарын 16-ны өдрийн 9:00 цагаас өмнө RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт WS632933539- Багаж хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийн нэр гэж бичиж) ирүүлнэ үү. Хэвлэмэл хувь ирүүлэх шаардлагагүй.

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: Асуулт WS632933539- Багаж хэрэгсэл нийлүүлэх - нийлүүлэгчийн нэр гэж бичиж) 2015 оны 11 сарын 10-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө асууна уу.

Компани нь боломжит нийлүүлэгчдээс зөвхөн Үнийн санал хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Мөн үнийн санал бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.