Арга хэмжээ

Дэлхийн усны өдөр

2013 оны Дэлхийн Усны Өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан усыг зөв зохистой ашиглах, хэмнэхэд уурхайн талбайн ажилчдын хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор Байгаль Орчны хэлтэсээс уулзалт зохион байгууллаа.