Арга хэмжээ

Дархан-Уулд сургуулийн өргөтгөл, оюутны байр ашиглалтад орлоо