Тайлан

Оюу Толгойн 2003 оны байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Оюу Толгой, Хөх хад, Манахт, Улаан уулын талбайд 2003 онд хийх хайгуулын болон байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө.