Туслах ангиллууд

q2 m

“Оюу толгой” компани 2019 оны II улирлын гүйцэтгэлийн тайлангаа танилцууллаа