Мэдээллийн нээлттэй уулзалтын бүртгэлийн хуудас

IОгноо сонгох IIМаягт бөглөх IIIИлгээх

Дараах маягтыг бөглөн бүртгүүлнэ үү. * тэмдэгтээр заавал хариулах талбарыг тэмдэглэв. Суудлын тоо хязгаарлагдмал тул, суудал нь түрүүлж бүртгүүлсэн нь түрүүлж суудал авах зарчмын дагуу хуваарилагдана.

1. Ерөнхий мэдээлэл

Компаний нэр

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Хаяг

Утас

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Төв офисын байршил

Монголд офистой эсэх

Монголд хамгийн ойр байрлах офис

Монголд ойр үйлчилгээ үзүүлэх болон үйлдвэрлэл явуулах газрын байршил

Монгол эзэмшлийн хувь

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Компаний ажилтны тоо

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Хэдэн Монгол ажилтантай вэ ?

Өмнөговь аймгийн хэдэн ажилтантай вэ?

Компаний үндсэн үйл ажиллагаа

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Жил тутмын барааны эргэлт (ам.доллараар)

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

2. Холбоо барих гол албан тушаалтан

Нэр

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Овог

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Албан тушаал

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Утас

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Цахим шуудан

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

3. Туршлага

Дараах бараа бүтээгдэхүүн / ажил үйлчилгээнээс ханган нийлүүлж байсан туршлагатай төрөл

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын дундаж орлого (ам.доллараар)

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

Хамгийн том 5 хэрэглэгч / үйлчлүүлэгчийг нэрлэнэ үү

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

'Оюу Толгой' , 'Рио Тинто' компанитай хамтран ажиллаж байсан туршлагатай юу?

4. Хэдэн хүн уулзалтанд оролцох

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

5. Мэдээллийн нууцлал *

Таны оруулсан дээрх мэдээллийн нууцлалыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж болон 'Оюу Толгой' компанийн бодлого журмын дагуу хамгаална.

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

6. Зардал*

Уулзалтанд оролцохоор бүртгүүлэх болон оролцоход төлбөргүй болно.

Энэ талбарыг бөглөх шаардлагатай.

7. Та энэ уулзалтын талаар хаанаас мэдсэн бэ?