Манай компани

“Оюу толгой” бол Монгол Улсын Засгийн газар буюу “Эрдэнэс Оюу Толгой” компани (34 хувь), Англи-Австралийн Рио Тинто (66 хувь) группийн хамтран эзэмшдэг Монголын компани юм.

Уул уурхайн бизнесийн бүхий л чиглэлийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Удирдлагын баг “Оюу толгой” компанийн үйл ажиллагааг удирдан явуулдаг бөгөөд уг баг нь компанийн стратегийн төлөвлөгөөг удирдан чиглүүлдэг. Харин бүх хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөллөөс бүрдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн стратегийн чиглэлийн дагуу шийдвэр гаргах, хяналт тавих үүрэг гүйцэтгэдэг.

“Оюу толгой” компани “Бидний ажлын арга барилхэмээх бизнесийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөж ажилладаг. “Бидний ажлын арга барил” нь “Оюу толгой”-д ажилладаг хүн бүрийн өдөр тутмын ажлаа эрхлэн явуулах зан төлөв болон бизнесийн шийдвэр гаргахдаа баримтлах үндсэн зарчмуудыг тодорхойлдог. Үүнд байгаль орчныг хамгаалах, тогтвортой хөгжлийг хангах, авлигаас сэргийлэх стандартууд болон ажилчдын эрх, үүрэг багтана.