Oюу Толгой ХХК-ийн Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ёс зүйн дүрэм

BI 2_ OT Procurement Personnel Code of Conduct_m by KL D on Scribd