myVoice

myVoice-ыг Оюу толгойтой холбоотой ёс зүйгүй үйлдэл, зохисгүй нөхцөл байдал, зан үйлтэй холбоотой аливаа санаа зовоосон асуудал, мэдээлэл өгөхийг хүссэн хэн ч энэхүү журмын дагуу асуудлын талаар мэдээлж болно. Үүнд, цөөн жишээ татвал, одоогийн болон өмнө нь ажиллаж байсан бүх ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, дадлагажигчид, хамтарсан үйлдвэрийн түншүүд, бидний үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн ард иргэд, тэдний түншүүд, хамааралтай хүмүүс, төрөл төрөгсөд гэх мэтээр дурьдаж болно.

Email: MyVoiceMongolia@riotinto.com
Mobile number: 9401 7777