Бидний тухай

Удирдлагын баг

Компанийг удирдах нь олон хувьцаа эзэмшигчтэй томоохон бизнесийн байгууллагын хувьд нэн чухал юм. Удирдлагын баг буюу Гүйцэтгэх ерөнхий захирлын баг нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирддаг. Харин Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бодлогын чиглэлийг тодорхойлж байна.

  • Төлөөлөн удирдах зөвлөл
    ТУЗ-ийн гишүүд өөрийн өргөн мэдлэг, ажлын дадлага туршлагад тулгуурлан шийдвэр гаргалтад оролцдог.
  • Гүйцэтгэх удирдлагын баг
    Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь “Оюу толгой”-г үр дүнтэй удирдлагын үйл явцаар хангаж, компанийн стратегийн чиглэл болон бизнесийн өдөр тутмын удирдлагыг хэрэгжүүлдэг.