Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Галсангийн Батсүх

Галсангийн Батсүх

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
Армандо Торрес

Армандо Торрес

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Нацагийн Багабанди

Нацагийн Багабанди

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
​​Цэвэгмидийн Түмэнцогт

​​Цэвэгмидийн Түмэнцогт

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Арнауд Суарат

Арнауд Суарат

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Элиас Скафидас

Элиас Скафидас

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Улф Куэлман

Улф Куэлман

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
​Люк Колтон

​Люк Колтон

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн