Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Армандо Торрес

Армандо Торрес

Гүйцэтгэх захирал
Тим Экэрсли

Тим Экэрсли

Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
​Пол Муллинс

​Пол Муллинс

Санхүү эрхэлсэн захирал
Дашнямын Амарбаясгалан

Дашнямын Амарбаясгалан

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал
Шуркагийн Байгалмаа

Шуркагийн Байгалмаа

Стратегийн орон нутгийн төслүүд хариуцсан Ерөнхий менежер
Крис Эйчисон

Крис Эйчисон

Гүний уурхайн төслийн удирдагч
Филип Абрахам

Филип Абрахам

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал (ЭМААБОАБ) хариуцсан Ерөнхий менежер
Эрдэнийн Лхагва

Эрдэнийн Лхагва

Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны газрын Eрөнхий менежер
Мелисса Шаненганге

Мелисса Шаненганге

Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер