Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Армандо Торрес

Армандо Торрес

Гүйцэтгэх захирал
Тим Экэрсли

Тим Экэрсли

Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Марко Пирэс

Марко Пирэс

Гүний уурхайн төслийн захирал
​Пол Муллинс

​Пол Муллинс

Санхүү эрхэлсэн захирал
Дашнямын Амарбаясгалан

Дашнямын Амарбаясгалан

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал
Шуркагийн Байгалмаа

Шуркагийн Байгалмаа

Стратегийн орон нутгийн төслүүд хариуцсан Ерөнхий менежер
Лаура Томас

Лаура Томас

Боловсон хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер
Жамбын Сүнжидмаа

Жамбын Сүнжидмаа

Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны газрын ерөнхий менежер
Маррэй Сварипа

Маррэй Сварипа

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал (ЭМААБОАБ) хариуцсан Ерөнхий менежер
Крис Эйчисон

Крис Эйчисон

Гүний уурхайн төслийн удирдагч