EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“Оюу толгой” компанийн худалдан авалтын “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ) ба Тендер гэсэн эдгээр ойлголтын талаар нийлүүлэгчид эргэлзэж төөрөлдөх нь түгээмэл байдаг тул ОСИХ ба Тендер хоёрын ялгааг ойлгох нь чухал юм.

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм.

Тендерийн үйл ажиллагаа нь “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа бүрэн дууссаны дараа эхэлж явагддаг. Ханган нийлүүлэгчдээс ирсэн саналуудыг хянаж үзсэний үндсэн дээр тухайн ажлыг гүйцэтгэх боломжтой компаниудад Ариба системээр дамжуулан тендерийн урилга хүргүүлдэг.

АНХААРУУЛГА!

Бусад цахим хуудсууд Оюу Толгой компанийн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авах болон Тендерийн бичиг баримтуудыг цахим хуудсандаа төлбөртэй тавьж байгааг Оюу Толгой анхааралдаа авсан болно. Энэхүү цахим хуудсуудад "Оюу Толгой" компани зөвшөөрөл олгоогүй болно. Оюу Толгойн тендерийн бичиг баримтууд болон мэдээлэл нь зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ний цахим хуудаст үнэ төлбөргүйгээр байрладаг ба уг зөвшөөрлийг аливаа гуравдагч талд олгодоггүй болно. Дээрхтэй адил хууль бус үйлдэлтэй тохиолдсон үедээ таныг төлбөр төлөхгүй байхыг зөвлөхийн зэрэгцээ Оюу Толгой ХХК-ний procurement@ot.mn холбоосоор бидэнд мэдэгдэнэ үү.


Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт - "Монголд үйлдвэрлэв"

“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байна. “Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн илрүүлэх явдал юм.

“Оюу толгой” компани оролцогчдын хүсэлтийг хүлээн авсан нь аливаа бараа материал, үйлчилгээг худалдан авах үүрэг, амлалт, баталгаа болохгүй бөгөөд оролцогч талуудын оролцох сонирхлоо илэрхийлэхтэй холбоотой гарсан, гарч болох аливаа зардлыг Оюу толгой компани хариуцахгүй.”

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт “Оролцох сонирхол илэрхийлэх” хүсэлт ирүүлэхийг хүссэн зарын жагсаалтыг шаардлагатай тухай бүр шинэчилнэ.ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - ЖАГСААЛТ

# Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
Ил уурхай

LV болон TBR дугуй ханган нийлүүлэх

Ил уурхай

Дотоодын төвлөрсөн ложистик үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Ил уурхай

Хүргэлтийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн резин бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн хуванцар бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай 3-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн будаг ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Цэвэр усан хангамжийн химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Анхны тусламжийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Оффис болон уул уурхайн кемпийн тавилга ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Тээрмийн ган бөмбөлөг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Тээрмийн хуяг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Чихний бөглөө, сонсгол хамгаалах хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Принтер, хэвлэгчийн хор цэнэглэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Конвейр дамжуургын хүрд, дамар ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Инженер техникийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Үйлдвэрлэлийн газ, хий ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Өвлийн ажлын гутал ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Байгаль орчны нөлөөллийн талаарх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Ажлын хувцасны даавуун материал ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Эргэгч шигшүүрийн шүүр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 300 ком
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 1065X742.5X65-11X36
2018-12-30 09:00
Ил уурхай

Химийн бодисын агуулах түрээслэх үйлчилгээ

2020-03-31 00:00
Ил уурхай

Аюулгүй ажиллагааны хаяг самбар ханган нийлүүлэх

2020-03-31 00:00
Ил уурхай

Геологийн ажиллах хүчин нийлүүлэх

2020-03-31 00:00
Ил уурхай

Уурхайн цогцолборт Эмийн сангийн үйлчилгээ

2020-03-31 00:00
Ил уурхай

Хог хаягдалын менежментийн үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх

2020-03-31 00:00
Монголд үйлдвэрлэв

МҮ Резинэн бүтээгдэхүүн

2020-03-31 00:00
Монголд үйлдвэрлэв

МҮ Баяжмалын уутны түүхий эд

2020-03-31 00:00
Ил уурхай

Өдөр тутмын хэвлэл мэдээллүүдийг хянах үйлчилгээ

2020-06-12 00:00
Ил уурхай

Шүүлтүүр ханган нийлүүлэх

2020-06-12 00:00
Ил уурхай

Баяжмалын тээвэрлэлтийн үйлчилгээ

2020-06-12 00:00
Ил уурхай

Бэхэлгээ ханган нийлүүлэх

2020-06-30 00:00
Ил уурхай

Ган төмөрлөг ханган нийлүүлэх

2020-06-30 00:00
Ил уурхай

Мэдээлэл технологийн дэмжлэг үйлчилгээ

2020-06-30 00:00
Ил уурхай

Модон гадас ханган нийлүүлэх

2020-06-30 00:00
Ил уурхай

Татварын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

2020-06-30 00:00
Ил уурхай

Үйл ажиллагааны хариуцлагын даатгал

2020-06-30 00:00
# Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS3205938302-3 “Кемпийн хэрэгцээнд зориулсан ахуйн цахилгаан бараа нийлүүлэх” тухай 2021-10-25 09:00 2021-11-08 15:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS3210653512 “Гүний усны цооног өрөмдлөг болон битүүмжлэх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай 2021-10-25 09:00 2021-11-08 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS3205938302 -2 Кемпийн хэрэгцээнд зориулсан жижиг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай 2021-10-21 09:00 2021-11-04 15:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS3205938302 “Иж бүрэн монгол гэрийг зарим модон тавилгын хамт нийлүүлэх, уурхайн кемп дээр барьж хүлээлгэн өгөх ” 2021-10-21 09:00 2021-11-04 15:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS3205592486 Туслах ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2021-10-20 09:00 2021-11-03 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS3191769493 Ажиллах хүчин нийлүүлэх тухай 2021-10-11 09:00 2021-10-29 17:00 Хүлээн авч байна
# Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS3194336920 Гүний уурхайн агааржуулалтын хаалга нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3181987478 Зам засвар болон холбогдох дэд бүтцийг барих зураг төсөл хийх, хяналт тавих үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3181891448 Төмөр зам болон холбогдох дэд бүтцийг барих инженерийн зураг төсөл хийх, хяналт тавих үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3181987534 Цувимал болон давтмал нунтаглах хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3167186597 Сайтад хэрэглэж байсан фитнесс болон цэвэрлэгээний хуучин тоног төхөөрөмж хэрэгслийг зарах дуудлага худалдаа (5) Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000866351 Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт, сорьцлолтыг гүйцэтгэх хөндлөнгийн аудитор сонгон шалгаруулах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3154019176 Хөнгөн болон дунд оврын автомашин, тоног төхөөрөмжийн дугуй нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151412202 Уушийн газрын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151265397 Оюу Толгой Уурхайн талбайд хортон шавж устгалын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151265449 Ус түгээлтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151258942 Оюу Толгой уурхайн гадна талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151258890 Оюу Толгой ХХК-ны Улаанбаатар дахь оффисын цэвэрлэгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151218037 Оюу Толгой уурхайн цогцолборт оффисын цэвэрлэгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151217981 Орон байрны цэвэрлэгээ, угаалгын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3151149324 Кейтэринг үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000864768 Архи, согтууруулах ундааны нөлөөллийг багасгах нөхөн сэргээх цогц эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3136084809 “Хөдөлгүүрийн ослын үед зогсоох удирдлагын схемийг засаж сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх” Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3128174701 “Өргөх тоног төхөөрөмж, оосорлогч дохиочны мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалт”-ын үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000862021 Дуудлагын орчуулагчийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000861005 “Оюу толгой”-н музейн өрөөг тохижуулан сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2598170073 Арга хэмжээ болон Энтертайнмент үйл ажиллагаа зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2928690828 Ус цэвэрлэх химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3105480300 Цахилгааны утас зарах дуудлага худалдаа Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1802602238 Ачаа оосорлох хэрэгсэл, ган тэнжээ зарах дуудлага худалдаа Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай WS3100834892 Гүний уурхайн агааржуулалтын уян хоолой нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай WS3100811738 Гүний уурхайн агааржуулалтын сэнс нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай WS3100811682 Гүний уурхайн агааржуулалтын системд ашиглагдах хавхлага нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай WS3093246274 Гүний уурхайн өргүүрийн системд инженерийн туслах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай WS3093246364 Гүний уурхайн цахилгааны залгуур нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000859636 ОТ Уурхайн цогцолборт аялал зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3089129976 Хуучин автомашин зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэв: Монгол хэлний программ Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэв: Компьютерын холбогдох хэрэгсэл: хулгана, товчлуурт самбар, эргономик сайжруулалтын бүтээгдэхүүн Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэсэн компьютер болон гар утасны микрофонтой чихэвч Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэв - компьютерын цүнх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2939255803 Хүдрийн болон материал элэгдлийн механик шинж чанарыг тогтоох туршилт шинжилгээ хийх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2975950119 Олон нийтэй харилцах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3044322360 Авто замын хольцны орц тогтоох, турших үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3052452966 Метал хийцийн зураг төсөл, инженерийн тооцоолол, үйлдвэрлэлийн ажил хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3031834844 “Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ”- үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000852129 Архи, согтууруулах ундааны нөлөөллийг багасгах нөхөн сэргээх цогц эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000848079 Дуудлагын орчуулагчийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2703527431 Сайтад хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3004834959 Уурхайн талбарт Эмийн сангийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2991493673 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2992965958 Холхивч болон хүч дамжуулах эд анги нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2992955293 Туузан дамжуулагчийн зөөвөрлөх ролик, суурь нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2992824749 “ТУУЗАН ДАМЖУУРГЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2979956167 “Оюут кемп дээр фитнес спорт заалын өргөтгөлийг барих” тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2975114107 “Уурхайн гэнэтийн ослын сургалт”-ын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2960728345 Монголд үйлдвэрлэсэн уурхайчны арьсан бүс ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2944188182 RFID програм хангамж хөгжүүлэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2931061454 Жижиг/Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2910761690 CCTV камера дагалдах хэрэгслийн хамт ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2910846707 “Оюут кемп дээр геологийн дээж хадгалах агуулах барих” тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2908957566 Оюу толгой-н дулааны станцын 29МВт-н ус халаах зуухны их засварын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2860803206 “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний багт дуудлагаар ажиллах хүч нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2863107173 Өрмийн дээж агуулах, хадгалах хайрцаг нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2876803545 Ган хийцийн хүнд даацын хэрэглээнд зориулагдсан дунд оврын хадгалах сав нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2870165185 Нэхмэл бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2803894868 Олон улсын тээвэр зуучийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2851503996 “Xerox” хэвлэх төхөөрөмжийн хор болон сэлбэг хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2849674691 Геохимийн Лаборатори ажиллуулах үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2778804042 Өрөмдлөг, тэсэлгээний мэдээллийн сангийн удирдлагын программ хангамж хөгжүүлэн ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2474683698 Суудлын автомашины дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2774900180 Гурван талт зөвлөлийн (ГТЗ)-ийн Захиргааны нарийн бичгийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2826677907 Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2808801972 Түлшний банк сэргээн засварлах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2794843570 Оюу толгой Уурхайн цогцолборт кран болон өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2748963697 Төрөл бүрийн металл хийцийн зураг төсөл, үйлдвэрлэлийн ажил хийх үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2724200645 Шугам хоолойн холболтын эд анги нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2719419265 Оюу толгой Уурхайн талбайд цахилгаан үүсгүүр засах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2723967949 Редуктор сэргээн засварлах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2713593246 Хаягдал хадгалах байгууламж 2-р үе шатны суурийн бүтээн байгуулалтад тоног төхөөрөмж түрээслэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2708875778 Хаягдал хадгалах байгууламжийг барилгын ажлын тоног төхөөрөмж дээр ажиллах операторчид нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2705144137 Төрөл бүрийн барилгын, зураг төслийн болон металл хийцийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2703421369 Төв Дулааны Станцын зуухны их засварын төлөвлөгөөг хянан шалгаж, дулаан техникийн туршилтыг хийж дүгнэлт гаргах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2700443282 “Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлж суурилуулах” үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2698960607 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж механизмын засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2673349867 Компрессор болон дагалдах сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2667868538 Бэхэлгээний материал таслагч багаж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2685681351 Аюулгүй ажиллагааны дүрэмт хувцас ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2673679513 Хоёрдогч тэсэлгээний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2673208359 “Нэг удаагийн тоосны P2 маск” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2610476451 Гоо сайхны салоны үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2652211523 Бетон зуурмаг болон шоткрит (царцмал бетон) бэлтгэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2624784063 Тэсэлгээний хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2598170073 Үйл ажиллагаа болон Энтертайнмент зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2601446109 Хэрэглэгдэхгүй болсон ус цэвэршүүлэхэд хэрэглэдэг натрийн хлорит бодис зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2490463221 Либхерр, Терекс болон Кавасаки тоног төхөөрөмжийг сэлбэг хэрэгслүүдийн хамт зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2595570694 Офисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2538133891 Ил уурхайн хуваарьт маркшейдрийн хэмжилтийн болон дата/мэдээлэл боловсруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2584872484 ЭМААБОХХ ба Өндөр эрсдэлийн сургалт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2360521185 Ашиглагдаж байсан иж бүрэн шатаах зуух төхөөрөмжийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2562189737 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах Оюу Толгойн уурхайн хаягдлын сан-2 ТЭЗҮ хийх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2551930984 Автомашины шинэ болон хуучин дугуй зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2567300736 “ТӨРӨЛ БҮРИЙН БУДАГ” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2554091004 Модон банз хавтан ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2518223626 Баяжуулах үйлдвэрийн тээрмийн хэсгийн хуяг солигч машины засвар үйлчилгээ, дагалдах сэлбэг ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2518223626 Төмөр хийцийн будгийн засвар үйлчилгээ, дагалдах будаг материал нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1638755764 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн гар багаж, гагнуурын төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2510223458 Сэтгэлзүйн тест шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2538083473 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2409269685 "Баяжмалын уутны түүхий эд материал” Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2518239457 Жолооны сургалт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай OT20072020 Тоос дарагч бодис нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2519808340 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн лабораторийн шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2486466920 Дотоодын төвлөрсөн ложистик үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS20200708 Лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2440996034 Том оврын автобус түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2468335322 Хөвүүлэн баяжуулах хэсгийн танкинд доторлогоо хийх үйлчилгээ үзүүлэх болон дагалдах материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2483763478 Өдөр тутмын мэдээний мониторингийн үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2470748830 Эрэг боолт ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2478060215 Өрмийн штанг өргөгчтэй, ачааны машин ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2477840143 “Оюу Толгойн дулааны станцад ашиглагдах үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2463842204 Уурхайн цогцолборт хийн компрессор төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2456013610 Төмрийн төрлийн бараа материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2458123386 Аюулгүй ажиллагааны чиглүүлэх сургалтууд нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2393177354 Уурхайн цогцолборт хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдааны зар (3) Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2360521185 Ашиглагдаж байсан иж бүрэн шатаах зуухыг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2434155692 “Ажил мэргэжилд бэлтгэх хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2427439410 Тос болон дизель түлшинд лабораторын шинжилгээ хийх үйлчилгээг үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2427849275 Дэд бүтцийн хэлтэст төрөл бүрийн химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2421517589 Харилцагч болон хайлах үйлдвэрээс буцаж ирэх Зэсийн баяжмалын дээжинд химийн шинжилгээ хийж гүйцэтгэх лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000784928 Хөнгөн тэрэг болон дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийг засварлаж, шинээр угсрах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2417770897 Жижиг болон Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2413029801 “Дуудлагаар Инженер геологийн хайгуул, судалгаа хийх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2412974407 “Дуудлагаар Геодезийн үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2403848455 Экспортын баяжмал тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2398662192 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн шүүлтүүр ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS2389675930 “Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн резин бүтээгдэхүүн”-ийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2355590249 Хайгуулын ажилд геологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2355974042 Тэсэлгээний цооног дээжлэх, бичиглэл хийх, мөргөцгийн зураглал хийх үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2356062567 Тоос дарах систем болон холбогдох бараа, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2358110416 Үйлдвэрийн хий ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6100732316 Захиалгын дагуу суудлын бүрээс хийж нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000777752 Гэрчилгээтэй моторт завины операторын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2340578878 Сайтад хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2272197365 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах Оюу толгойн Уурхайн кемпийн дулаан болон хэрэглээний халуун хүйтэн усны шугам хоолойг шинэчлэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2339815191 Цахилгаан болон нарийн хэмжүүрийн багаж, материал, хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2333672385 Тосолгооны арчих материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2144482 Гүний уурхайд “Ventilation Riser Cans & Development Ore Pass Hardox 450 Cans” нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2303722484 Даатгалын урьдчилсан үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2307783502 Хөргөлтийн радиатор болон тосны хөргүүр сэргээн засварлах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2024355444A Геотехникийн хяналтын төхөөрөмж нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2269876072 60” Өрөмдлөгийн хоолой зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2303246684 Контейнер өргөх төхөөрөмж зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2298710398 ХӨН тээрмийн шигшүүр нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2272197365 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах Гашуун сухайтын боомт болон Цагаан хадыг холбосон 18.6 км замыг барьж дуусгах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2258882804 Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн техникийн хяналтын үзлэг үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2256352715 Тодорхой төрлийн тос ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2255983036 Дугуй засварын материал, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2244352325 Насос, түүний сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2231584380 Оюу толгой ХХК-ийн ажиллагсдын цалин хөлсний тооцоо, тайлагналын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2142731 Гүнийн уурхайн хянах төхөөрөмжүүд ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1968765954 Бохир соруулагч машин зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2226405568 Оффисын хэрэглээний зүйлс ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2218668753 Гүний ба Ил уурхайд ажиллах Мэдээллийн Технологийн ажиллах хүч нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2204418176 “Улаан шаврын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх, нөөцийн тайлан, ТЭЗҮ боловсруулах” тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2209717628 Хог хаягдалын удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2196199938 Мэргэжлийн сургалт үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2195749540 Өргөх тоног төхөөрөмж, оосорлогч дохиочны мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2193973173 Хэвлэмэл материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2141631 Гүний уурхайд үүсдэг тоосыг дарах химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2170866295 Хөвүүлэн баяжуулах хэсгийн танкинд резинэн доторлогоо хийх үйлчилгээ, дагалдах материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2150523819 Хаягдал хадгалах байгууламжийн ханын хөдөлгөөн (цууралт, нуралт) хяналтын систем ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2127134110 Уурхайн цогцолборт төлбөртэй Рестораны үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2141205 Өндөр даралттай хуванцар (HDPE), Плассон хуванцар шугам хоолойн холбох хэрэгсэл болон Хамгаалах холбогчууд ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2091236609 Суудлын автомашин зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2135381899 Хөнгөн тэрэг болон дунд оврын механизмын дугуй засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS211001454 Оюу Толгойн Ил уурхай ба Рио Тинтогийн Төмрийн хүдрийн уурхайн цогцолборт тээврийн хэрэгслүүдийг мөргөлдөхөөс сэргийлэх систем нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000756943 Гүний хоолойн газрын доорхи усыг Оюу толгой уурхайд ашиглах үйл ажиллагааны БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2106274516 Ил уурхайн гол тоног төхөөрөмжийн их засварт ажиллах хүч нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2094180091 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах ашиглаж дууссан хайрга дайрганы карьерийг нөхөн сэргээх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2091032564 Хүнд даацын машин механизмын дугуй зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS209114260 Дугуй засварын төхөөрөмж зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2101487782 Нөхөн сэргээлт болон Байгалийн ургамал үржүүлгийн газрыг ажиллуулах хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2091184588 Цахилгаан моторын засвар үйлчилгээ нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2060327919 Бохир соруулах машиныг ажиллуулах ажиллах хүчин нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000750941 Мужааны ажил үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2083157030 Ашиглагдаж байсан бетон зуурмагийн төхөөрөмжийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2034882675 Оюу толгой кемпэд ашиглагдаж байсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2060389172 Баяжуулах үйлдвэрийн шугам хоолой, тоноглол нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2060348270 Баяжуулах үйлдвэрийн шугам хоолой болон туузан дамжуулагчийн дамарны засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2020173814 Оюу толгойн Уурхайн цогцолборт 2 kм урттай шилэн кабель агаараар татах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2020189871 Хаягдлын далангийн барилга байгууламж дээр ажилладаг бульдозеруудад суурилуулах GNSS систем нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2024355444 Өрөмдлөгийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2021786262 Шатаасан шохой ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS2011167749 Монголд үйлдвэрлэcэн Гал унтраагуур, түүний сэлбэг хэрэгсэл болон холбогдох засвар үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1996795609 MOHAWK маркийн өргөх төхөөрөмжийг дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1976896095 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1996421014 Тээврийн хэрэгслийн хөшүүрэг буюу данхраадыг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1987577750 Кэмпийн цахилгаан үйлчилгээ болон Гал тогооны тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээ, хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1987634490 Механик засвар үйлчилгээний багт хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1979701969 Автомашины аккумулятор нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2138086 Оюу Толгойд зориулсан Линүкс Үйлдлийн Системийн Стандарт орчинг хангах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1967004957 Эрчим хүчний генераторын засвар үйлчилгээ нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1926028414 Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1760381786 Гар багаж, оффисын хэрэглээний материал, хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1883416862 Тэгшлэгч компактор зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1936069966 Кемпийн зарим бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1926028414 Atlas Copco брендийн агаар шахагчийн сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1921599115 “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах- Хууль бус антай тэмцэх хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1923851235 Rockwell Automation Үйлдвэрлэгчийн хяналтын системийн сэлбэг хэрэгсэл болон мэргэжлийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1919570789 Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1846893225 Трансформаторын галын аюулаас хамгаалах системийн дизайн хийлгэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000738271 Түрээсийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000738255 Хэвлэлийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000738214 “Оюу толгой” ХХК - ийн Улаанбаатарын оффист савтай сүү ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1897584586 Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөр ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1887391058 Халаалт, агааржуулалтын систем ашиглалт, засвар үйлчилгээг дагалдах сэлбэгийн хамт ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1883292595 Караоке үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1837014812 Дунд оврын ачааны машин ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1843292844 “Оюу толгой” ХХК-д орон сууц түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1836704672 Туузан дамжуулагч CVB011-ийн жингийн нарийвчлалыг хэмжих хэмжигч нийлүүлэх, угсрах, суурилуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1824899279 Металлургийн гүйцэтгэлийг сайжруулах лабораторын туршилт үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1817019465 Бичиг хэргийн хэрэгсэл хүргэлтээр ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1815457596 220/35кВ өндөр хүчдэлийн засвар үйлчилгээ болон дэд станц барихад шаардалагатай хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1807774335 Хуяг солих машины сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1802602238 Ачаа оосорлох хэрэгсэл, ган тэнжээнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1807811309 Ажлын өвлийн гутал Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1789713802 Мэдээллийн платформ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2135037 ISE-SGT сүлжээний хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1429320995 Гагнуурын Электрод Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1777707694 Геологийн лабораторын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1773067047 Кавасаки 115ZV ачигч төхөөрөмжийн запас сэлбэг хэрэгслүүдийг худалдах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1773073858 Атлас Копко ECM660 өрмийн запас сэлбэг хэрэгслүүдийг худалдах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1768366225 Элэгдэл бууруулах түрхлэг/будаг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2130671 Олборлолтын түвшин ба Тээврийн түвшин дэх барилгын ажил ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1765376527 Тоос дарах урвалж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1481733380 Барилгын шат угсрах, буулгах болон түрээслэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1704224981 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1733718722 Геотехник болон Уул уурхайн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэн хөгжүүлэх үйлчилгээний тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000718310 Гэрээгээр орчуулга хийх ажил үйлчилгээ (зөвхөн хувь хүмүүс) ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1733506031 Хуулийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1711267069 Оюу толгойн мэдээллийн төв ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1724701525 Оюу толгойн уурхайн талбарт модлог болон сөөглөг ургамал тарих, арчлан ургуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1678243553 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа, менежментийн үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1720941964 Барилга байгууламжийн инженерийн зураг төсөл, зургийн авторын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1427185883 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн Цутгамал төмөр хуяг нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1688517208 Кофе хаусын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1669898589 Галын дохиоллын систем суурилуулах болон тохируулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1669872788 Төрөл бүрийн барилгын ажил гүйцэтгэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000708769 Коучинг болон хувь хүний хөгжлийн сургалт ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1638755764 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1600523972 Дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000698456 "Оюу толгой" компанийн брэндийн нэрийн бэлгийг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1563401014 Орон нутгийн малчдын бизнесийг хөгжүүлэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1591178704 Хөнгөн тэрэгний сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1589513993 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжуудын ашиглалт, засварын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2130144 "Олборлолтын мөрөн дэх ажлын зохицуулалт” зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1587787134 Тээвэр зуучийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1573996131 Оюу толгойн зэс, алтны уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлийг орчуулах болон түүнийг журмын дагуу хөрвүүлэх, Эрдэс Баялагийн Мэргэжлийн Зөвлөлд хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1564910875 Аюулгүй ажиллагааны сургалтад зориулсан "Виртуал бодит байдал (virtual reality)" технологийг нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1570960264 Төрөл бүрийн шүүлтүүр Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1564662142 Төрөл бүрийн хуванцар пластик бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2-р багц тендер Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1557606920 Ханбогд суманд дахь метал хийцийн үйлдвэрлэл болон гагнуурын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1543039746 Кемп-д ашиглагдаж байсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1538996118 Нэг удаагийн иж бүрдэл хоолны сав Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000691276 Оюу Толгой компанид ажилладаг гадаад мэргэжилтнүүдэд Монгол хэлний хичээл заах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1539053900 Мэргэжлийн чадамжийг үнэлэх үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1535805398 “Баяжуулахаас хэрэглэгч рүү” процессийн оновчлолын программ хангамж нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1429215719 Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн чанарын хяналтын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS15114211453 Оюу Толгойн уурхай дээрх Хяналтын Камерийн Системийг өргөжүүлэхэд шаардлагатай бараа болон үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1507788495 Хүнд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн дугуйны хамгаалалтын гинж нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000686100 Гэрээгээр орчуулга хийх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000686143 Агаарын бохирдуулагчдад дүн шинжилгээ хийх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1492429191 Оюу толгойн уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр, пиццаны газар, үсчин, оёдолын газар ажиллуулах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000677707 Сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2126342 ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1445562393 Ханбумбат нисэх онгоцны буудалд Нисэх онгоцны аврах болон гал унтраах баг ажиллуулах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000674486 Цахилгаан хэрэгсэл болон тоноглолууд нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000674488 Үйлдвэрлэлийн тоноглол, хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1419869291 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн төрөл бүрийн Эрэг боолт нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1430365090 Нислэгийн бүртгэлийн өөртөө үйлчлэх систем болон холбогдох үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2100040 Гүнийн уурхайн металл хөмсөг бэхэлгээний материал ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1430516021 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн нэг удаагийн тоосны маск нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1429338674 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн тусгай зориулалтын нэг удаагийн комбинзон нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1427185883 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн цутгамал эд анги, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1407841171 Хаягдал Хадгалах Байгүүламжийн чанарын хяналтын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1379601269 Усан хангамжийн байгууламжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1379342560 Цахилгааны байгууламжийн ашиглалт/ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1379311465 Дулааны байгууламжийн ашиглалт үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2119864 Гүний уурхайд цэвэрлэгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1362741434 Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1359573943 “Цахилгааны багц бүтээгдэхүүн” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1317793740 Химийн бодис импортлох тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1326204346 “Өмнийн говийн бүс нутагт хууль бус ан, ховор ургамал түүж бэлтгэх, тэдгээрийн эд, эрхтний хууль бус худалдаатай тэмцэх төсөл”-ийн үйлчилгээг үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1429320995 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн гагнуурын электрод нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1252835025 Дотоодын ханган нийлүүлэгчдийн үзүүлэх “Тээврийн хэрэгслийн байршил тогтоох үйлчилгээ“ Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2120905 Гал унтраах систем нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1243417583 Зүсэлтийн хамгаалалттай ажлын бээлийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000625235 JOFEMAR брендийн Xөдөлмөр Xамгааллын Xэрэгсэл түгээх автомат төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2117872 Цахилгааны хэрэгслийг тогтоох, өлгөх хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000617796 Бизнесийн багцын төслийн удирдлагын системийг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1184989124 Өмнөговь аймгийн Баян Овоо, Ханбогд болон Манлай сумуудад “Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ” нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1162135144 “Төрөл Бүрийн Хуванцар Пластик Бүтээгдэхүүнүүд”-ийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв CW2117677 “Гүний уурхайн бэхэлгээний цавуу” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2110250 Гүний уурхайн Барилгын Туслах Үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2101965 HDPE хоолой ханган нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000606383 ISUZU брэндийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2113803/T Барилгын шат угсралтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2111530 Нам хүчдэлийн кабел нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2099469 Ган бэлдэц ханган нийлүүлэх ба үйлдвэрлэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай CW2099877/T Хаягдал болон хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1130669634 “ХӨГ Тээрмийн Дамжуулах Хоолой” нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1157474210 Баяжмалын уут Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1281481508 Гагнуурын болон цахилгааны тусгай хувцас Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1282859315 Усны гутлын дотор зузаан оймс Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв Хавтан төмөр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв Бутлуур (конус) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1501611824 Дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүр сэргээн засварлах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай 2018-11-12 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Монголд үйлдвэрлэв WS1664931170 Өндөр даралтын шланкны гадуур хамгаалалт бүрхүүл Монголд Үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2019-03-05 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS1792100977 Дулааны станцын нүүрс ханган нийлүүлэх, тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2019-08-05 17:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
# Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier
Ил уурхай WS2717455285 Ил уурхайн гол тоног төхөөрөмжийн их засварын ажилд ажиллах хүчин нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1883320159 Хуушуур хаус үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Өмнөговийн
Ил уурхай WS1875118348 “Оюу толгой” ХХК-д Зочид буудлын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1829239069 Савлах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг дэмжих туслах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай 6000731951 Мэдээллийн технологийн холбогдолтой зарим бараа, материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1730666442 Анхны тусламжийн иж бүрдэл хэрэгсэл Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000715783 Заг тарих, арчлан ургуулах ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1701203136 Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1632149160 Хөвүүлэн баяжуулалтын хөөсрүүлэгч урвалж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1638883115 Мэдээллийн электрон самбарын систем ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1632149160 Хөвүүлэн баяжуулалтын цуглуулагч урвалж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1623046351 “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2116066 Полиуретан цавуу шахуургын операторын талбайн хяналт болон удирдан явуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1481733380 “Барилгын шат түрээслэх үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000674489 Хөнгөн болон дунд оврын машин тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674485 Ахуйн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх (Хор аюулын лавлах материал шаардлагатай) Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674487 Сантехникийн болон холбох хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674490 Гар багаж болон оффисын хэрэглээний материал нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000673469 Байгаль орчны аудитын ажил үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1414545669 Төмөр бетонон шалны хавтан нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1313939295 Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн туслах материал, хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1389534871 Хүнд даацын домкрат нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1388415073 Арга хэмжээ болон Энтертайнмент үйл ажиллагаа зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1369791052 Ачааны автомашины дугуйнууд зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658343 Цахилгаан хэрэгсэл болон тоноглолууд нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658346 DIXON VALVE AND COUPLING брендийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658342 HOTSY SYSTEMS брендийн даралтат угаагч төхөөрөмжийн сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658341 Үйлдвэрлэлийн тоноглол, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1370982679 Аж үйлдвэрийн зориулалттай хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж дугуй нийүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658339 KUBOTA брендийн сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658338 Хөнгөн болон дунд оврын машин тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658336 Гар багаж болон хэмжих багаж, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1364015473 Улаанбаатар хотод Мэдээллийн төв түрээслэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1313720473 Агаараас зэрлэг ан амьтдыг тоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1335040658 Оюу толгойн уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай Ачаа тээврийн даатгал Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1301664602 Ажиллах хүчин нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1292864618 Бутлуурын тоос сорох төхөөрөмжийн эд анги ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1282769481 Автомашинууд зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1265119395 Ханбумбат нисэх буудлыг байнгын цахилгаанаар хангах эх үүсвэр суурилуулах үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1208836353 Экскаватор зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гараашуудын дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1255254522 Уул уурхайн том болон дунд оврын механизмын дугуйны засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1252663655 Хуягуудын дуудлага худалдааны урилга Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1243350476 Гал тогооны хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000626551 Perkins брэндийн хөдөлгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000626549 FG Wilson брэндийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2120152 Өндөр эрсдлийн сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1232008253 Олон улсын тээвэр зуучийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1233285099 Зөөврийн бутлуур зарах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1231982718 Олон улсын нислэгийн тийз борлуулалтын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1219770819 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн сургалтын хөтөлбөр Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гараашуудын дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1218867059 Химийн бэлдмэл хадгалах агуулахын түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1216143586 Шаардлагатай үед Инженерингийн зураг хянах, боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1213108164 Яаралтай тусламж мэдээллийн систем хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1208836353 Экскаватор, экскаваторын сэлбэг болон дугуй задлах төхөөрөмжийн дуудлага худалдааны тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффисын байр зарах үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1199312084 Усны бактериологийн лабораторийн шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000617200 Орон байрны аюулгүй байдлыг шалгах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000614985 BRAY брэндийн Хаалт нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000614967 ROSEMOUNT брэндийн Хэмжих багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000614966 WIKA брэндийн Хэмжих багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай SS20171201 Гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхыг хөгжүүлэх, сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1159571957 Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффисийн байр зарах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000608142 Бизнесийн Багцын Төслийн Удирдлагын системийг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1036746378 Машин тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1154230397 OT Drive програм хангамжийн 2.3-р үе шатны хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS986308939 Савласан баяжмал тээвэрлэх зориулалт бүхий тавцан ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1141760070 3D Сканнераар хэмжилт хийж инженерийн болон угсралтын зураг бэлдэх” ажил гүйцэтгэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1159553304 Хөдөлмөр Хамгааллын Хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1141817272 Галын унтраагуур ханган нийлүүлэх болон түүний холбогдох үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай WS1124231894 Төслийн талбай дахь өргөгддөг/автомат хаалганы ашиглалт, засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124142608 Дэд бүтцийн машин механикийн засварын үйлчилгээ болон автомат агуулахын төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124117703 Төслийн талбай дахь компрессор, хатаагч, даралтат хийн савны ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1133852313 Хөнгөн тэрэг болон тоног төхөөрөмж засах засварчдыг ажиллуулах гэрээт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1119309134 Аюулгүй ажиллагааны хувцас ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Монголд үйлдвэрлэв Дахин боловсруулах тоосны маск Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын

ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - "МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ" ЖАГСААЛТ

# Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
# Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв Үйлдэл
# Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
# Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier