EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“Оюу толгой” компанийн худалдан авалтын “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ) ба Тендер гэсэн эдгээр ойлголтын талаар нийлүүлэгчид эргэлзэж төөрөлдөх нь түгээмэл байдаг тул ОСИХ ба Тендер хоёрын ялгааг ойлгох нь чухал юм.

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм.

Тендерийн үйл ажиллагаа нь “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа бүрэн дууссаны дараа эхэлж явагддаг. Ханган нийлүүлэгчдээс ирсэн саналуудыг хянаж үзсэний үндсэн дээр тухайн ажлыг гүйцэтгэх боломжтой компаниудад Ариба системээр дамжуулан тендерийн урилга хүргүүлдэг.

АНХААРУУЛГА!

Бусад цахим хуудсууд Оюу Толгой компанийн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авах болон Тендерийн бичиг баримтуудыг цахим хуудсандаа төлбөртэй тавьж байгааг Оюу Толгой анхааралдаа авсан болно. Энэхүү цахим хуудсуудад "Оюу Толгой" компани зөвшөөрөл олгоогүй болно. Оюу Толгойн тендерийн бичиг баримтууд болон мэдээлэл нь зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ний цахим хуудаст үнэ төлбөргүйгээр байрладаг ба уг зөвшөөрлийг аливаа гуравдагч талд олгодоггүй болно. Дээрхтэй адил хууль бус үйлдэлтэй тохиолдсон үедээ таныг төлбөр төлөхгүй байхыг зөвлөхийн зэрэгцээ Оюу Толгой ХХК-ний procurement@ot.mn холбоосоор бидэнд мэдэгдэнэ үү.


Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт - "Монголд үйлдвэрлэв"

“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байна. “Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн илрүүлэх явдал юм.

“Оюу толгой” компани оролцогчдын хүсэлтийг хүлээн авсан нь аливаа бараа материал, үйлчилгээг худалдан авах үүрэг, амлалт, баталгаа болохгүй бөгөөд оролцогч талуудын оролцох сонирхлоо илэрхийлэхтэй холбоотой гарсан, гарч болох аливаа зардлыг Оюу толгой компани хариуцахгүй.”

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт “Оролцох сонирхол илэрхийлэх” хүсэлт ирүүлэхийг хүссэн зарын жагсаалтыг шаардлагатай тухай бүр шинэчилнэ.ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - ЖАГСААЛТ

# Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн резин бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн хуванцар бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай 3-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Төрөл бүрийн будаг ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Цэвэр усан хангамжийн химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Анхны тусламжийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Оффис болон уул уурхайн кемпийн тавилга ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Тээрмийн ган бөмбөлөг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Тээрмийн хуяг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер

Монголд үйлдвэрлэв

Чихний бөглөө, сонсгол хамгаалах хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Принтер, хэвлэгчийн хор цэнэглэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Конвейр дамжуургын хүрд, дамар ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Инженер техникийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Үйлдвэрлэлийн газ, хий ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Өвлийн ажлын гутал ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Байгаль орчны нөлөөллийн талаарх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Ажлын хувцасны даавуун материал ханган нийлүүлэх тухай

Монголд үйлдвэрлэв

Эргэгч шигшүүрийн шүүр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 300 ком
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 1065X742.5X65-11X36
2018-12-30 09:00
# Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS4460676917 Дизель цахилгаан станцын (ДЦС) шинэчлэлийн судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-02-27 09:00 2024-03-12 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4454512135 Орон нутгийн соёлын өвийн үнэ цэнийн өөрчлөлтөд хараат бус үнэлгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-02-27 09:00 2024-03-12 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай 6001072256 Хаягдлын сангийн шүүрлийн усны чанар түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай 2024-02-26 09:00 2024-03-11 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай 6001071768 Эмнэлгийн цаг захиалах, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнахтай холбоотой мэдээллийн технологийн цогц шийдэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-02-23 09:00 2024-03-04 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4364275073 Оюу Толгойн уурхайн ажилтнуудад Амралт, чөлөөт цаг өнгөрөөх төвийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-02-23 09:00 2024-03-11 18:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4452759509 Гүний уурхайн хонгил болон замын тоосжилтыг дарах урвалж ханган нийлүүлэх тухай 2024-02-21 09:00 2024-03-06 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4449070502 Монголд үйлдвэрлэсэн Оёмол бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай 2024-02-20 09:00 2024-03-05 17:00 Хүлээн авч байна
# Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS4389729429 Мужааны үйлчилгээ үзүүлэх тухай (зөвхөн Ханбогд сумд бүртгэлтэй орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдэд) Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4325836010 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай AUC2023111601 CAT563E загварын зам нягтруулагч индүү худалдах дуудлага худалдаа Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4262332873 Оюу Толгой уурхайн талбарын Зүүн хаалганы хэсгийг нүүлгэн шилжүүлэх, түүнтэй холбоотой зам, дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001028844 Oyu Tolgoi Goes Green төслийн хүрээнд мобайл аппликейшн хөгжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4240668266 Хэвлэх төхөөрөмжийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4210366551 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа, менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4210224409 Ил болон далд уурхайд тэсрэх бодис ханган нийлүүлэх, тэсэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4066293442 Хөнгөн тэрэг, автобус болон төрөл бүрийн зориулалтын ачааны машин (галын, аврах ажиллагааны, усны, түлшний, холигч болон бусад), тэдгээрийн сэлбэг, үйлчилгээ нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4066050112 Төрөл бүрийн хөдөлгөөнт өргөгч механизм (сэрээт ачигч, телехандлер, сагстай өргөгч, хайчин өргөгч) болон тэдгээрийн сэлбэг, үйлчилгээ нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4061047918 Оюу толгойн уурхайд түлш ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4012708261 Мод үржүүлгийн газар байгуулж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3904181684 Уурхайн талбараас гадна хөнгөн тэрэг болон дугуй засварын үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000987391 ОТ Дулааны төв станцын 7МВт болон 29МВт зуухны шугам хоолойд шинжилгээ хийн дүгнэлт гаргах, насжилтыг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4046822519 Барилгын ажлын төрөлжсөн үйлчилгээ захиалгаар үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4025623686 Инженерийн зураг төслийн захиалгат үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4010705972 Цахилгааны хэрэгсэл болон төхөөрөмж нийлүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4023116269 Хөнгөн тэрэг, Сэрээт өргөгч болон Телехандлерийн түрээсийн үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4019206819 Гүний уурхайн бэхэлгээнд ашиглагдах резин материал ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4004352137 Цахилгааны кабель ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4008784772 Гүний уурхайн бэхэлгээний хэрэгсэл ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3953445738 Тээрэм, бутлуур, урсгуурын цутгамал хуяг ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000993994 Түлшний Агуулах#2-н танкнуудын суулт болон хазайлтыг хэмжих үйлчилгээ болон мониторингийн багаж ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3975712347 Монгол Улсад баяжмалын уут үйлдвэрлэн нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS397981655 Оффисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3973619402 Оффисын хэрэглээний зүйлс ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3973704441 Гулсуур хоолой ханган нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3972212409 Засварын цехийн барилгын инженерийн зураг төсөл, зургийн авторын үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3871200027 Дотоодын аяллын үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000988571 Гадаад ажилтнуудад Монгол хэл заах сургалтын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3957903997 Сараалжин хавтан нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3953592071 Шохой хадгалах сав сэргээн засварлах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000984175 Гүний уурхайн маркшейдерийн хөндлөнгийн хэмжилт, тайлан гаргах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3909660794 “Ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийн сангийн програм хангамж хөгжүүлэх” үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000977554 Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3900187515 Хөнгөн оврын машин болон сэрээт өргөгч түрээслэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3862270292 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632-6 “Оюу толгой”- н уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632-5 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт хоолны газар ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632-4 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт оёдол засварын газар ажиллуулах үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632-3 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт пиццаны газар ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632-2 “Оюу толгой"-н уурхайн талбарт гоо сайхны салон ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632-1 “Оюу толгойн уурхайн талбарт кофе шоп ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3823548632 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт үсчний газар ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3779993063 Дайрганы бутлуурын барилгын гадна ханыг засварлах ажил хийж гүйцэтгэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000951349 “Оюу толгой” ХХК-д Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3755446527 Ханбогд сумын доторх автозамын инженерийн зураг төсөл боловсруулах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3740467768 ОТ-г ТТ-Гашуун Сухайт чиглэлийн автoзамтай холбох замын ТЭЗҮ-г шинэчлэн сайжруулах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000945459 Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн хаалтын аудитын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3711610466 Баяжуулах үйлдвэрийн ашигласан усыг шүүж, боловсруулах шүүлтүүрийн систем ханган нийлүүлэх, суурилуулах тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3701581514 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3646868510 ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн ТЭЗҮ хийх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3608542543 Үйлдвэрийн лаг хатаах тавцан барих Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3491968612 Баганан флотацийн дизайныг өөрчлөх ажил хийж гүйцэтгэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000904475 Дуудлагын редакторын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000907953 Хөнгөн тэрэг түрээслэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000904475 Дуудлагын редакторын үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000904202 Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000904184 “Тэрбум мод хөтөлбөр”-т Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулах Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000904012 Хөндлөнгийн эрх бүхий Компаниар Байгаль орчны аудитыг гүйцэтгүүлэх үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000900858 “Сэтгэл зүйн тест хөгжүүлэх” үйлчилгээ Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000897789 Модны тарьц суулгац нийлүүлэх, мод тарих мэргэжлийн байгууллага сонгох Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS3377939008 Өрөмдлөгийн үйлчилгээ үзүүлэх Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4101654565 Арилжааны зориулалттай баяжмалын дээжид сорьцын шинжилгээ захиалгаар хийх үйлчилгээ 2023-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001015083 Улаанбаатар хотын бүсэд бараа бүтээгдэхүүн хүргэх хүргэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх 2023-10-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4140041026 Эрчим хүчний хэмнэлттэй оффисын барилга барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4137370462 Хөнгөн тэрэгний шүүлтүүрийн сэлбэг хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4131734431 Эрэг боолт ханган нийлүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001016899 Уурхайн ажилчдад зориулсан Жюү жицүгийн сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Гүний уурхай WS4131720251 HDPE даралтат хоолой, хамгаалалтын холбогч ханган нийлүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4126358672 Нам хүчдэлийн цахилгааны засвар үйлчилгээний багт хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4163041488 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ерөнхий хэрэглээний төрөл бүрийн багаж, сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2023-12-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4166670035 Механик засварын цехийг туслах ажилтнаар хангах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4159426659 Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4161246738 Батарейгаар ажилладаг цахилгаан хөдөлгүүртэй төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, цэнэглэгч станц болон холбогдох үйлчилгээ нийлүүлэх тухай 2023-12-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4241101887 Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораторид ус, хөрсний шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2101487782 Биологийн нөхөн сэргээлт, туршилт судалгаа хийх, Байгалийн ургамал үржүүлгийн газрыг ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4228871019 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд Дугат, Халивын сайр орчмын гадаргын усны урсцыг хамгаалах, шилжүүлэх, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4227140376 Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4222393587 Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг сэргээн тохижуулах төсөлд Модон асар барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001022026 Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4210341822 Ус хангамжийн систем ба ус цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4212587118 Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг сэргээн тохижуулахад зориулсан хэрэгслүүд нийлүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4210523908 Ханбумбат нисэх онгоцны буудалд газрын болон зорчигч бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS41990104985 Барилгын бүтэц, хийцийн бүрэн бүтэн байдлын үзлэг шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4199059857 МХЕГ-ын тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн эрх олгох сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4200800922 Уурхайн Логистик терминалын талбайд барилгын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4200630472 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд мах бэлтгэлийн үйлдвэр барих зураг төсөл, худалдан авалт, барилгын ажлын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4199263422 ЭМААБОХХ, өндөр эрсдэлийн болон жолооны сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4182492861 Ил уурхайд мэргэжлийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4185021182 Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх, холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001014585 Өгөгдлийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4274704034 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод оффисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4266452628 Уурхай дахь үйлдвэрийн байгууламжуудын агааржуулалт, агаар сэлгэлт, салхивч, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4266086522 Гүний уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн суурин тоног төхөөрөмжийн механикийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4266452574 Цахилгааны болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6000981418 “FAG Detector III” чичиргээ хэмжигч багаж засварлах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4260312346 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд барих мах бэлтгэлийн үйлдвэрийн инженерийн зураг төсөл, зохиогчийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4240668266 Хэвлэх төхөөрөмжийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-02-29 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай AUC2024010401 Хьюндай Аэросити автобусны сэлбэг худалдах дуудлага худалдаа 2024-03-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4309381967 Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл болон жижиг тоноглол ханган нийлүүлэх тухай 2024-03-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS427140166 Оюу Толгой уурхайн Хүлэмжийн хийн ялгарлын Хамрах хүрээ-3-г тооцоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-03-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4198837232 Оюу толгой- Таван толгой хоорондын төмөр замын зураг төсөл боловсруулах, төмөр зам барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-03-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4395735651 Соёл, спортын төвийн өргөтгөлийн барилга барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4389563301 Оюу Толгойн уурхайд өндөр хүчдэлийн эрчим хүчний байгууламжуудын ашиглалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4384775196 Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн шинэчлэлийн төсөлд цэцэрлэгт хүрээлэнгийн удирдлага зохион байгуулалт, арчилгаа, засварын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4364275073 Оюу Толгойн уурхайн ажилтнуудад Амралт, чөлөөт цаг өнгөрөөх төвийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001049605 Агааржуулалтын системийн засварын цехийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөл хийж гүйцэтгэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4329046966 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лабораторийн шинжилгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4296921746 СУУРИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АЖИЛЛУУЛАХ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХЭД ЗОРИУЛСАН АЖИЛЛАХ ХҮЧ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай BID1066353 Төрөл бүрийн хэмжээтэй чанартай вакуум цонх үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4420706764 Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн стратеги тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4409181816 Төрөл бүрийн металл хийцийн зураг төслийн болон үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4405855970 Хаягдлын далангийн барилгад зориулсан элс хайрга нийлүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4443044669 Оюу Толгойн уурхайн хойд хаалганаас Таван Толгойн нүүрс тээврийн зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих, уурхайн дотор сайжруулсан шороон зам барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001068087 Улаанбаатар хотын бүсээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авч хүргэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4432592065 Орон нутгийн бизнесийн хөгжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4435682483 Лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4423478351 Хүдэр зөөвөрлөх системийн байгууламжууд барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
# Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier
Ил уурхай 6001070288 Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) шүүрлийн усны чанар, түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай Хөргөгч бодис ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Тэсэлгээний материал ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023062301 Хэрэглэж байсан зөөврийн шигшүүр, конвейруудыг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023062201 Кат, Сэндвик, Доналдсон болон бусад төрлийн сэлбэг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Дизель түлш нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Баяжмалын уут нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Олон улсын тээвэр зуучлалын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Улаанбаатар хотод орон сууцны түрээслүүлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай МХЕГ-ын зөвшөөрөл авах, зөвшөөрөл сунгах сургалт Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Өндөр эрсдэл, ЭМААБО-ны сургалт Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Биологийн төрөл зүйлийн хяналтын хөтөлбөрийн үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Бизнесийн болон менежментийн ерөнхий зөвлөх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Цахилгааны засвар үйлчилгээний багт ажиллах хүчний дэмжлэг үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн налуу дамжуулах хоолой нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Тээрэм, бутлуур, дамжуулах хоолойн доторлогооны материал нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн төрөл бүрийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн бэхэлгээний материал (бэхэлгээний боолт, тор) нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний ажилд ажиллах хүч нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Баяжуулах үйлдвэрийг их засварын үйлчилгээний ажиллах хүчээр хангах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Резин нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4014339969 Бизнес шинэчлэлт, сайжруулалтын төсөлд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023051801 Хэрэглэж байсан зөөврийн шигшүүр, конвейруудыг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS38712000270 Монгол гэр нийлүүлэх болон гэр барих үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023051201 Уурхайн талбарт хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3983779249 Далангийн зүүн болон урд тодорхойлсон талбайд геофизикийн судалгаа хийх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай AUC2023041801 Дулааны станцын шинэ асаагуур зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023041201 Michelin 40.00R57 шинэ дугуйнууд зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3957875538 Хаягдлын удирдлагын төвийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай AUC2023033101 Хаягдал тос шатаах шинэ төхөөрөмж зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3921918928 Хайгуулын ажилд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3895852953 Мэдээлэлийн технологийн (IT) чиглэлээр мэргэшсэн инженер, техникч нийлүүлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3893954493 "Оюу толгой” компанийн “Хаягдлын далан болон Ил Уурхайн мониторингийн тоног төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3893826835 Гадаргын усны менежментийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023030102 Хэрэглэж байсан мужааны цахилгаан багажууд зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3767359384 Дугуй засварын материал, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай AUC2023021301 Атлас Копко GR200, GA500, ZR750, ZT145 загварын компрессорын сэлбэг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3381015220 KAMAZ-ын сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3840706485 Шинэ Маршалын талбай (Баяжмал ачиж буулгах талбай) -н бүтээн байгуулалтын анхан шатны судалгаа, нарийвчилсан судалгаа болон зураг төслийн ажил гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3843808761 Автобусны шинэ сэлбэг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3843808707 “Хьюндай Айросити 540” том оврын автобус зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000962936 Гурван талт зөвлөлийн Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ 1, 2-ын хэрэгжилтийг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3694958019-2 Ханбогд сумын эмнэлэгийн барилгын фасадыг шинэчлэх болон гаднах тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3805529713 Уурхайн хамгаалалттай бүсэд хашаа барих болон үйлчилгээний зам засах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3721016058 Цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашин нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS3739091033 Монголд үйлдвэрлэгдсэн xөнгөн тэрэг болон дунд оврын автомашины шил ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3725698919 Өндөр хромт цутгамал нунтаглах хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3727101539 Ханбогд сум дахь “Оюу толгой”-н оффисийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3725397965 “Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл, амралтын хүрээлэнгийн газрын 10.2 га хэсгийг сэргээн засварлаж, шинэчлэн сайжруулах төсөлд - зураг төсөл, бүтээн байгуулалт хийж гүйцэтгэх, бэлтгэн нийлүүлэх үйлчилгээ” үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3475221422 Бага оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3711399338 Далд уурхайн туузан дамжуулагчийн туузыг зүсэх, наах багаж болон тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3659185282 Өндөр эрсдэлтэй сургалтад зориулсан Mетаверс орчны хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3692059820 Хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3694958019 Ханбогд сумын эмнэлэгийн барилгын фасадыг шинэчлэх болон гаднах тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3671748858 Ханбогд сумын дулаан хангамжийн шийдэл гаргахад зөвлөх үйлчилгээ авах Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3692115019 Мэдээлэл Технологийн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтний дэмжлэг үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3661969040 Дугуйнд хөөсөөр дүүргэлт хийх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3475199328 Дугуйн обудны үл эвдэх сорилт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3568399983 Даланзадгад сумын төв дээр оффисийн өрөө түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3654737402 Өндөр идэвхижил бүхий нунтаг шохой (шатаасан шохой) ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3650064998 Хөвүүлэн баяжуулахын насосны хэсэг дэх хийцийг засварлах болон ус зайлуулах систем суурилуулах ажил гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3640575594 Дизель агаар халаагчийн түлшний танк зөөж, угсрах ажил гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3617776921 Ажилтнуудын “Тэтгэврийн хуримтлалын сан”-гийн үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3629074721 Ханбогдын “ГАЛБА” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3614378655 Уурхайн хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн дулаан тусгаарлах хучлага болон халуунд тэсвэртэй бүрээс нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3624145838 Хөнгөн болон дунд оврын машин механизмын дугуйн засвар үйлчилгээ Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3473914871 Хөнгөн тэрэг болон дунд оврын машин механизмын засвар үйлчилгээ Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3608949609 “Оюу толгой”-н уурхайн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн агуулахад нарны эрчим хүч ашиглах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3608595171 "Ундай" голын онцгой хамгаалалтын бүсийн ашиглалтыг сайжруулах гадна шугам сүлжээний ажил хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3608642499 ТС2 хаягдлын далангийн дэд бүтэц төсөл дээр шугам хоолой угсрах ажил хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3595487506 Барилгажилт, бүтээн байгуулалтын төслүүдийн мэргэжил, техникийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3600184235 “Оюу толгой” ХХК-ийн ТЭЗҮ 2023 (OTТЭЗҮ23) төслийн зөвлөх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3600055846 Халаалт, агааржуулалтын систем ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3596962517 Ойжуулалт, доройтсон ойг нөхөн сэргээх мэргэжлийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3570327437 Оюу толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 85.7 км замын засварын ажил гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3569947667 Далд уурхайн Цооног 1 болон 2 дээр дизель агаар халаагчийн цахилгааны угсралтын ажил гүйцэтгэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3560090615 Харааны хамгаалалтын шил нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3560005494 Уурхайн талбарт хэрэглэж байсан бараа материалыг зарах дуудлага худалдаа Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3531393036 Модуль бүхий цахилгааны өрөө нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3548825617 Оюут кемпийн шугам хоолой солих төсөл –3 (Оюут 2 кемп орчим)-ын хүрээнд шугам хоолой солих ажил хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3533464328 Баяжуулах үйлдвэрийн Бөмбөлөгт тээрмийн насосын бетон хайрцаг засварын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3529850920 “Баяжмалын уутны түүхий эд материал” - г Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3496865331 “Оюу толгой” уурхайн дотор болон гадна замуудын засварын ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3492025280 “ХАНБОГД ГУДАМЖ төслийн тохижилтийн ажил хийж гүйцэтгэх” тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Гүний уурхай WS3188631229 Цооног тогтворжуулах урвалж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3299858891 Далд уурхайн авто замын буталсан чулуун материал ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3461630303 MIBC and IPETC флотацийн урвалж нийлүүлэх Оролцох сонирхол/Үнийн санал ирүүлэх хүсэлт Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3458084787 Гүний уурхайн туслах тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3440095001 Үйлдвэрийн хий ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3440090707 Модон гадас нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3440084741 0.33л савлагаатай ундны ус нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3409144547 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглах төрөл бүрийн хэрэглээний зүйлс, бараа, материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3400796462 Өрөмдлөгийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3205394325 Хуучин зуурмагийн байгууламж зарах дуудлага худалдаа Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3363112844 “Гүний Хоолой”-н газрын доорх усны ордын ашиглалтын нөөцийг дахин үнэлэх үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2869893420 Түүхий усны системийн худгийн түвшний хэмжүүр зарах дуудлага худалдаа Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3371269113 Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3270493877S Өргүүрийн троссны эвдрэл, гэмтлийг шалгах туршилтын үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3361199847 Англи хэлний сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3321367722 Далд уурхайн бүтээн байгуулалт болон Барилгын туслах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3339304346 Химийн бодис импортлох, тээвэрлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3210653512 “Гүний усны цооног өрөмдлөг болон битүүмжлэх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3318240084 Олон улсын техник мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3315277949 Ил уурхайн засварын хэлтэст ажиллах хүч нийлүүлэх (туслах ажилтан) Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3315298836 Ил уурхайн засварын хэлтэст ажиллах хүч нийлүүлэх (гагнуурчин) Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3315277891 Ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн их засварт ажиллах хүч нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3312670935 Хайгуулын судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3297851353 Хуучирсан эд хөрөнгийн үнэлгээ өгөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3287172202 Хуучин төмөр гулдмай зарах дуудлага худалдаа Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3224689217 Нислэг болон өрөөний захиалгын программ хангамж нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3275126568 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэгтүүд нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Өмнөговийн
Ил уурхай WS3269033761 Хашааны материал нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3273338607 Шугам хоолойн болон механикийн материал нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3273338671 Цахилгааны шугам болон ДТР цамхаг барих Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3270591782 Лабораторийн WDXRF тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3258884083 Мал нядалж мах бэлтгэх болон хадгалах үйлдвэрийн барилга барих Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS209114260 Дугуй засварын төхөөрөмж зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3240574320 Иргэний барилга болон цахилгааны инженерингийн үйлчилгээ үзүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3226070994 Далд уурхайн хоргодох байр нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3205938302-3 “Кемпийн хэрэгцээнд зориулсан ахуйн цахилгаан бараа нийлүүлэх” тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3210653512 “Гүний усны цооног өрөмдлөг болон битүүмжлэх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3205938302 -2 Кемпийн хэрэгцээнд зориулсан жижиг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3205938302 “Иж бүрэн монгол гэрийг зарим модон тавилгын хамт нийлүүлэх, уурхайн кемп дээр барьж хүлээлгэн өгөх ” Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3205592486 Туслах ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3194336920 Гүний уурхайн агааржуулалтын хаалга нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3191769493 Ажиллах хүчин нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3181987478 Зам засвар болон холбогдох дэд бүтцийг барих зураг төсөл хийх, хяналт тавих үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3181891448 Төмөр зам болон холбогдох дэд бүтцийг барих инженерийн зураг төсөл хийх, хяналт тавих үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3181987534 Цувимал болон давтмал нунтаглах хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3167186597 Сайтад хэрэглэж байсан фитнесс болон цэвэрлэгээний хуучин тоног төхөөрөмж хэрэгслийг зарах дуудлага худалдаа (5) Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000866351 Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт, сорьцлолтыг гүйцэтгэх хөндлөнгийн аудитор сонгон шалгаруулах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3154019176 Хөнгөн болон дунд оврын автомашин, тоног төхөөрөмжийн дугуй нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3151412202 Уушийн газрын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3151265397 Оюу Толгой Уурхайн талбайд хортон шавж устгалын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3151265449 Ус түгээлтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3151258942 Оюу Толгой уурхайн гадна талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3151258890 Оюу Толгой ХХК-ны Улаанбаатар дахь оффисын цэвэрлэгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3151218037 Оюу Толгой уурхайн цогцолборт оффисын цэвэрлэгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3151217981 Орон байрны цэвэрлэгээ, угаалгын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3151149324 Кейтэринг үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000864768 Архи, согтууруулах ундааны нөлөөллийг багасгах нөхөн сэргээх цогц эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3136084809 “Хөдөлгүүрийн ослын үед зогсоох удирдлагын схемийг засаж сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх” Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3128174701 “Өргөх тоног төхөөрөмж, оосорлогч дохиочны мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалт”-ын үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000862021 Дуудлагын орчуулагчийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000861005 “Оюу толгой”-н музейн өрөөг тохижуулан сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2598170073 Арга хэмжээ болон Энтертайнмент үйл ажиллагаа зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2928690828 Ус цэвэрлэх химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3105480300 Цахилгааны утас зарах дуудлага худалдаа Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1802602238 Ачаа оосорлох хэрэгсэл, ган тэнжээ зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3100834892 Гүний уурхайн агааржуулалтын уян хоолой нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3100811738 Гүний уурхайн агааржуулалтын сэнс нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3100811682 Гүний уурхайн агааржуулалтын системд ашиглагдах хавхлага нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3093246274 Гүний уурхайн өргүүрийн системд инженерийн туслах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай WS3093246364 Гүний уурхайн цахилгааны залгуур нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000859636 ОТ Уурхайн цогцолборт аялал зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3089129976 Хуучин автомашин зарах дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэв: Монгол хэлний программ Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэв: Компьютерын холбогдох хэрэгсэл: хулгана, товчлуурт самбар, эргономик сайжруулалтын бүтээгдэхүүн Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэсэн компьютер болон гар утасны микрофонтой чихэвч Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS3081460037 Монголд үйлдвэрлэв - компьютерын цүнх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2939255803 Хүдрийн болон материал элэгдлийн механик шинж чанарыг тогтоох туршилт шинжилгээ хийх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2975950119 Олон нийтэй харилцах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3044322360 Авто замын хольцны орц тогтоох, турших үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3052452966 Метал хийцийн зураг төсөл, инженерийн тооцоолол, үйлдвэрлэлийн ажил хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3031834844 “Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ”- үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000852129 Архи, согтууруулах ундааны нөлөөллийг багасгах нөхөн сэргээх цогц эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000848079 Дуудлагын орчуулагчийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2703527431 Сайтад хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3004834959 Уурхайн талбарт Эмийн сангийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2991493673 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2992965958 Холхивч болон хүч дамжуулах эд анги нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2992955293 Туузан дамжуулагчийн зөөвөрлөх ролик, суурь нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2992824749 “ТУУЗАН ДАМЖУУРГЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2979956167 “Оюут кемп дээр фитнес спорт заалын өргөтгөлийг барих” тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2975114107 “Уурхайн гэнэтийн ослын сургалт”-ын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2960728345 Монголд үйлдвэрлэсэн уурхайчны арьсан бүс ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2944188182 RFID програм хангамж хөгжүүлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2931061454 Жижиг/Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2910761690 CCTV камера дагалдах хэрэгслийн хамт ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2910846707 “Оюут кемп дээр геологийн дээж хадгалах агуулах барих” тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2908957566 Оюу толгой-н дулааны станцын 29МВт-н ус халаах зуухны их засварын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2860803206 “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний багт дуудлагаар ажиллах хүч нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2863107173 Өрмийн дээж агуулах, хадгалах хайрцаг нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2876803545 Ган хийцийн хүнд даацын хэрэглээнд зориулагдсан дунд оврын хадгалах сав нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2870165185 Нэхмэл бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2803894868 Олон улсын тээвэр зуучийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2851503996 “Xerox” хэвлэх төхөөрөмжийн хор болон сэлбэг хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2849674691 Геохимийн Лаборатори ажиллуулах үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2778804042 Өрөмдлөг, тэсэлгээний мэдээллийн сангийн удирдлагын программ хангамж хөгжүүлэн ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2474683698 Суудлын автомашины дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2774900180 Гурван талт зөвлөлийн (ГТЗ)-ийн Захиргааны нарийн бичгийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2826677907 Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2808801972 Түлшний банк сэргээн засварлах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2794843570 Оюу толгой Уурхайн цогцолборт кран болон өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2748963697 Төрөл бүрийн металл хийцийн зураг төсөл, үйлдвэрлэлийн ажил хийх үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2724200645 Шугам хоолойн холболтын эд анги нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2719419265 Оюу толгой Уурхайн талбайд цахилгаан үүсгүүр засах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2723967949 Редуктор сэргээн засварлах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2717455285 Ил уурхайн гол тоног төхөөрөмжийн их засварын ажилд ажиллах хүчин нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2713593246 Хаягдал хадгалах байгууламж 2-р үе шатны суурийн бүтээн байгуулалтад тоног төхөөрөмж түрээслэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2708875778 Хаягдал хадгалах байгууламжийг барилгын ажлын тоног төхөөрөмж дээр ажиллах операторчид нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2705144137 Төрөл бүрийн барилгын, зураг төслийн болон металл хийцийн гагнуурын ажил гүйцэтгэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2703421369 Төв Дулааны Станцын зуухны их засварын төлөвлөгөөг хянан шалгаж, дулаан техникийн туршилтыг хийж дүгнэлт гаргах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2700443282 “Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлж суурилуулах” үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2698960607 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж механизмын засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2673349867 Компрессор болон дагалдах сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2667868538 Бэхэлгээний материал таслагч багаж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2685681351 Аюулгүй ажиллагааны дүрэмт хувцас ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2673679513 Хоёрдогч тэсэлгээний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2673208359 “Нэг удаагийн тоосны P2 маск” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2610476451 Гоо сайхны салоны үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2652211523 Бетон зуурмаг болон шоткрит (царцмал бетон) бэлтгэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2624784063 Тэсэлгээний хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2598170073 Үйл ажиллагаа болон Энтертайнмент зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2601446109 Хэрэглэгдэхгүй болсон ус цэвэршүүлэхэд хэрэглэдэг натрийн хлорит бодис зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2490463221 Либхерр, Терекс болон Кавасаки тоног төхөөрөмжийг сэлбэг хэрэгслүүдийн хамт зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2595570694 Офисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2538133891 Ил уурхайн хуваарьт маркшейдрийн хэмжилтийн болон дата/мэдээлэл боловсруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2584872484 ЭМААБОХХ ба Өндөр эрсдэлийн сургалт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2360521185 Ашиглагдаж байсан иж бүрэн шатаах зуух төхөөрөмжийг зарах дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2562189737 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах Оюу Толгойн уурхайн хаягдлын сан-2 ТЭЗҮ хийх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2551930984 Автомашины шинэ болон хуучин дугуй зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2567300736 “ТӨРӨЛ БҮРИЙН БУДАГ” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2554091004 Модон банз хавтан ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2518223626 Баяжуулах үйлдвэрийн тээрмийн хэсгийн хуяг солигч машины засвар үйлчилгээ, дагалдах сэлбэг ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2518223626 Төмөр хийцийн будгийн засвар үйлчилгээ, дагалдах будаг материал нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1638755764 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн гар багаж, гагнуурын төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2510223458 Сэтгэлзүйн тест шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2538083473 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2409269685 "Баяжмалын уутны түүхий эд материал” Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2518239457 Жолооны сургалт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай OT20072020 Тоос дарагч бодис нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2519808340 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн лабораторийн шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2486466920 Дотоодын төвлөрсөн ложистик үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS20200708 Лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2440996034 Том оврын автобус түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2468335322 Хөвүүлэн баяжуулах хэсгийн танкинд доторлогоо хийх үйлчилгээ үзүүлэх болон дагалдах материал ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2483763478 Өдөр тутмын мэдээний мониторингийн үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2470748830 Эрэг боолт ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2478060215 Өрмийн штанг өргөгчтэй, ачааны машин ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2477840143 “Оюу Толгойн дулааны станцад ашиглагдах үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2463842204 Уурхайн цогцолборт хийн компрессор төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2456013610 Төмрийн төрлийн бараа материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2458123386 Аюулгүй ажиллагааны чиглүүлэх сургалтууд нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2393177354 Уурхайн цогцолборт хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдааны зар (3) Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2360521185 Ашиглагдаж байсан иж бүрэн шатаах зуухыг зарах дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2434155692 “Ажил мэргэжилд бэлтгэх хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2427439410 Тос болон дизель түлшинд лабораторын шинжилгээ хийх үйлчилгээг үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2427849275 Дэд бүтцийн хэлтэст төрөл бүрийн химийн бодис ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2421517589 Харилцагч болон хайлах үйлдвэрээс буцаж ирэх Зэсийн баяжмалын дээжинд химийн шинжилгээ хийж гүйцэтгэх лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000784928 Хөнгөн тэрэг болон дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийг засварлаж, шинээр угсрах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2417770897 Жижиг болон Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2413029801 “Дуудлагаар Инженер геологийн хайгуул, судалгаа хийх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2412974407 “Дуудлагаар Геодезийн үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2403848455 Экспортын баяжмал тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2398662192 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн шүүлтүүр ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS2389675930 “Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн резин бүтээгдэхүүн”-ийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2355590249 Хайгуулын ажилд геологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2355974042 Тэсэлгээний цооног дээжлэх, бичиглэл хийх, мөргөцгийн зураглал хийх үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2356062567 Тоос дарах систем болон холбогдох бараа, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2358110416 Үйлдвэрийн хий ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6100732316 Захиалгын дагуу суудлын бүрээс хийж нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000777752 Гэрчилгээтэй моторт завины операторын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2340578878 Сайтад хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2272197365 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах Оюу толгойн Уурхайн кемпийн дулаан болон хэрэглээний халуун хүйтэн усны шугам хоолойг шинэчлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2339815191 Цахилгаан болон нарийн хэмжүүрийн багаж, материал, хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2333672385 Тосолгооны арчих материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2144482 Гүний уурхайд “Ventilation Riser Cans & Development Ore Pass Hardox 450 Cans” нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2303722484 Даатгалын урьдчилсан үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2307783502 Хөргөлтийн радиатор болон тосны хөргүүр сэргээн засварлах Цуцлагдсан Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв МҮ Резинэн бүтээгдэхүүн Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2024355444A Геотехникийн хяналтын төхөөрөмж нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2269876072 60” Өрөмдлөгийн хоолой зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2303246684 Контейнер өргөх төхөөрөмж зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2298710398 ХӨН тээрмийн шигшүүр нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2272197365 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах Гашуун сухайтын боомт болон Цагаан хадыг холбосон 18.6 км замыг барьж дуусгах үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2258882804 Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн техникийн хяналтын үзлэг үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2256352715 Тодорхой төрлийн тос ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2255983036 Дугуй засварын материал, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2244352325 Насос, түүний сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2231584380 Оюу толгой ХХК-ийн ажиллагсдын цалин хөлсний тооцоо, тайлагналын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2142731 Гүнийн уурхайн хянах төхөөрөмжүүд ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1968765954 Бохир соруулагч машин зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2226405568 Оффисын хэрэглээний зүйлс ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2218668753 Гүний ба Ил уурхайд ажиллах Мэдээллийн Технологийн ажиллах хүч нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2204418176 “Улаан шаврын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх, нөөцийн тайлан, ТЭЗҮ боловсруулах” тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2209717628 Хог хаягдалын удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2196199938 Мэргэжлийн сургалт үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2195749540 Өргөх тоног төхөөрөмж, оосорлогч дохиочны мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2193973173 Хэвлэмэл материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2141631 Гүний уурхайд үүсдэг тоосыг дарах химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2170866295 Хөвүүлэн баяжуулах хэсгийн танкинд резинэн доторлогоо хийх үйлчилгээ, дагалдах материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2150523819 Хаягдал хадгалах байгууламжийн ханын хөдөлгөөн (цууралт, нуралт) хяналтын систем ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2127134110 Уурхайн цогцолборт төлбөртэй Рестораны үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Гүний уурхай CW2141205 Өндөр даралттай хуванцар (HDPE), Плассон хуванцар шугам хоолойн холбох хэрэгсэл болон Хамгаалах холбогчууд ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2091236609 Суудлын автомашин зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2135381899 Хөнгөн тэрэг болон дунд оврын механизмын дугуй засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS211001454 Оюу Толгойн Ил уурхай ба Рио Тинтогийн Төмрийн хүдрийн уурхайн цогцолборт тээврийн хэрэгслүүдийг мөргөлдөхөөс сэргийлэх систем нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000756943 Гүний хоолойн газрын доорхи усыг Оюу толгой уурхайд ашиглах үйл ажиллагааны БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2106274516 Ил уурхайн гол тоног төхөөрөмжийн их засварт ажиллах хүч нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2094180091 Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрлах ашиглаж дууссан хайрга дайрганы карьерийг нөхөн сэргээх үйлчилгээ Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2091032564 Хүнд даацын машин механизмын дугуй зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS209114260 Дугуй засварын төхөөрөмж зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2101487782 Нөхөн сэргээлт болон Байгалийн ургамал үржүүлгийн газрыг ажиллуулах хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2091184588 Цахилгаан моторын засвар үйлчилгээ нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2060327919 Бохир соруулах машиныг ажиллуулах ажиллах хүчин нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000750941 Мужааны ажил үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2083157030 Ашиглагдаж байсан бетон зуурмагийн төхөөрөмжийг зарах дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2034882675 Оюу толгой кемпэд ашиглагдаж байсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2060389172 Баяжуулах үйлдвэрийн шугам хоолой, тоноглол нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2060348270 Баяжуулах үйлдвэрийн шугам хоолой болон туузан дамжуулагчийн дамарны засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2020173814 Оюу толгойн Уурхайн цогцолборт 2 kм урттай шилэн кабель агаараар татах тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS2020189871 Хаягдлын далангийн барилга байгууламж дээр ажилладаг бульдозеруудад суурилуулах GNSS систем нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2024355444 Өрөмдлөгийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS2021786262 Шатаасан шохой ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS2011167749 Монголд үйлдвэрлэcэн Гал унтраагуур, түүний сэлбэг хэрэгсэл болон холбогдох засвар үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1996795609 MOHAWK маркийн өргөх төхөөрөмжийг дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1976896095 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1996421014 Тээврийн хэрэгслийн хөшүүрэг буюу данхраадыг зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1987577750 Кэмпийн цахилгаан үйлчилгээ болон Гал тогооны тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээ, хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1987634490 Механик засвар үйлчилгээний багт хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1979701969 Автомашины аккумулятор нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2138086 Оюу Толгойд зориулсан Линүкс Үйлдлийн Системийн Стандарт орчинг хангах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1967004957 Эрчим хүчний генераторын засвар үйлчилгээ нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1926028414 Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1760381786 Гар багаж, оффисын хэрэглээний материал, хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1883416862 Тэгшлэгч компактор зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1936069966 Кемпийн зарим бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1926028414 Atlas Copco брендийн агаар шахагчийн сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1921599115 “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах- Хууль бус антай тэмцэх хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1923851235 Rockwell Automation Үйлдвэрлэгчийн хяналтын системийн сэлбэг хэрэгсэл болон мэргэжлийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1919570789 Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1846893225 Трансформаторын галын аюулаас хамгаалах системийн дизайн хийлгэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000738271 Түрээсийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000738255 Хэвлэлийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000738214 “Оюу толгой” ХХК - ийн Улаанбаатарын оффист савтай сүү ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1897584586 Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөр ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1887391058 Халаалт, агааржуулалтын систем ашиглалт, засвар үйлчилгээг дагалдах сэлбэгийн хамт ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1883292595 Караоке үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1883320159 Хуушуур хаус үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Өмнөговийн
Ил уурхай WS1792100977 Дулааны станцын нүүрс ханган нийлүүлэх, тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай WS1875118348 “Оюу толгой” ХХК-д Зочид буудлын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1829239069 Савлах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг дэмжих туслах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай 6000731951 Мэдээллийн технологийн холбогдолтой зарим бараа, материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1837014812 Дунд оврын ачааны машин ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1843292844 “Оюу толгой” ХХК-д орон сууц түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1836704672 Туузан дамжуулагч CVB011-ийн жингийн нарийвчлалыг хэмжих хэмжигч нийлүүлэх, угсрах, суурилуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1824899279 Металлургийн гүйцэтгэлийг сайжруулах лабораторын туршилт үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1817019465 Бичиг хэргийн хэрэгсэл хүргэлтээр ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1815457596 220/35кВ өндөр хүчдэлийн засвар үйлчилгээ болон дэд станц барихад шаардалагатай хүн хүч ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1807774335 Хуяг солих машины сэлбэг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1802602238 Ачаа оосорлох хэрэгсэл, ган тэнжээнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1807811309 Ажлын өвлийн гутал Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1789713802 Мэдээллийн платформ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Гүний уурхай CW2135037 ISE-SGT сүлжээний хэрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1429320995 Гагнуурын Электрод Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1777707694 Геологийн лабораторын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1773067047 Кавасаки 115ZV ачигч төхөөрөмжийн запас сэлбэг хэрэгслүүдийг худалдах тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1773073858 Атлас Копко ECM660 өрмийн запас сэлбэг хэрэгслүүдийг худалдах тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1768366225 Элэгдэл бууруулах түрхлэг/будаг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2130671 Олборлолтын түвшин ба Тээврийн түвшин дэх барилгын ажил ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1765376527 Тоос дарах урвалж ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1481733380 Барилгын шат угсрах, буулгах болон түрээслэх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1704224981 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1733718722 Геотехник болон Уул уурхайн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэн хөгжүүлэх үйлчилгээний тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000718310 Гэрээгээр орчуулга хийх ажил үйлчилгээ (зөвхөн хувь хүмүүс) ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1733506031 Хуулийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1730666442 Анхны тусламжийн иж бүрдэл хэрэгсэл Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1711267069 Оюу толгойн мэдээллийн төв ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1724701525 Оюу толгойн уурхайн талбарт модлог болон сөөглөг ургамал тарих, арчлан ургуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1678243553 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа, менежментийн үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1720941964 Барилга байгууламжийн инженерийн зураг төсөл, зургийн авторын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000715783 Заг тарих, арчлан ургуулах ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1427185883 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн Цутгамал төмөр хуяг нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1701203136 Дунд оврын болон туслах хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1632149160 Хөвүүлэн баяжуулалтын хөөсрүүлэгч урвалж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1688517208 Кофе хаусын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1669898589 Галын дохиоллын систем суурилуулах болон тохируулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1669872788 Төрөл бүрийн барилгын ажил гүйцэтгэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000708769 Коучинг болон хувь хүний хөгжлийн сургалт ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1664931170 Өндөр даралтын шланкны гадуур хамгаалалт бүрхүүл Монголд Үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1638755764 Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1638883115 Мэдээллийн электрон самбарын систем ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1632149160 Хөвүүлэн баяжуулалтын цуглуулагч урвалж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1623046351 “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2116066 Полиуретан цавуу шахуургын операторын талбайн хяналт болон удирдан явуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1481733380 “Барилгын шат түрээслэх үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1600523972 Дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000698456 "Оюу толгой" компанийн брэндийн нэрийн бэлгийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1563401014 Орон нутгийн малчдын бизнесийг хөгжүүлэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1591178704 Хөнгөн тэрэгний сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1589513993 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжуудын ашиглалт, засварын үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2130144 "Олборлолтын мөрөн дэх ажлын зохицуулалт” зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1587787134 Тээвэр зуучийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай WS1573996131 Оюу толгойн зэс, алтны уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлийг орчуулах болон түүнийг журмын дагуу хөрвүүлэх, Эрдэс Баялагийн Мэргэжлийн Зөвлөлд хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1564910875 Аюулгүй ажиллагааны сургалтад зориулсан "Виртуал бодит байдал (virtual reality)" технологийг нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1570960264 Төрөл бүрийн шүүлтүүр Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1564662142 Төрөл бүрийн хуванцар пластик бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2-р багц тендер Цуцлагдсан Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1557606920 Ханбогд суманд дахь метал хийцийн үйлдвэрлэл болон гагнуурын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1543039746 Кемп-д ашиглагдаж байсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1538996118 Нэг удаагийн иж бүрдэл хоолны сав Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000691276 Оюу Толгой компанид ажилладаг гадаад мэргэжилтнүүдэд Монгол хэлний хичээл заах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1539053900 Мэргэжлийн чадамжийг үнэлэх үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1535805398 “Баяжуулахаас хэрэглэгч рүү” процессийн оновчлолын программ хангамж нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1429215719 Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн чанарын хяналтын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS15114211453 Оюу Толгойн уурхай дээрх Хяналтын Камерийн Системийг өргөжүүлэхэд шаардлагатай бараа болон үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1507788495 Хүнд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн дугуйны хамгаалалтын гинж нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000686100 Гэрээгээр орчуулга хийх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000686143 Агаарын бохирдуулагчдад дүн шинжилгээ хийх үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1501611824 Дунд оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүр сэргээн засварлах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1492429191 Оюу толгойн уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр, пиццаны газар, үсчин, оёдолын газар ажиллуулах үйлчилгээ Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай 6000677707 Сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2126342 ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1445562393 Ханбумбат нисэх онгоцны буудалд Нисэх онгоцны аврах болон гал унтраах баг ажиллуулах үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000674489 Хөнгөн болон дунд оврын машин тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674486 Цахилгаан хэрэгсэл болон тоноглолууд нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000674488 Үйлдвэрлэлийн тоноглол, хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000674485 Ахуйн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх (Хор аюулын лавлах материал шаардлагатай) Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674487 Сантехникийн болон холбох хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000674490 Гар багаж болон оффисын хэрэглээний материал нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000673469 Байгаль орчны аудитын ажил үйлчилгээ нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1419869291 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн төрөл бүрийн Эрэг боолт нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1430365090 Нислэгийн бүртгэлийн өөртөө үйлчлэх систем болон холбогдох үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2100040 Гүнийн уурхайн металл хөмсөг бэхэлгээний материал ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1430516021 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн нэг удаагийн тоосны маск нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1429338674 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн тусгай зориулалтын нэг удаагийн комбинзон нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1427185883 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн цутгамал эд анги, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1414545669 Төмөр бетонон шалны хавтан нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1407841171 Хаягдал Хадгалах Байгүүламжийн чанарын хяналтын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1313939295 Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн туслах материал, хэрэгсэл нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1389534871 Хүнд даацын домкрат нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1388415073 Арга хэмжээ болон Энтертайнмент үйл ажиллагаа зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1379601269 Усан хангамжийн байгууламжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1379342560 Цахилгааны байгууламжийн ашиглалт/ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1379311465 Дулааны байгууламжийн ашиглалт үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1369791052 Ачааны автомашины дугуйнууд зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658343 Цахилгаан хэрэгсэл болон тоноглолууд нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658346 DIXON VALVE AND COUPLING брендийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658342 HOTSY SYSTEMS брендийн даралтат угаагч төхөөрөмжийн сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658341 Үйлдвэрлэлийн тоноглол, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1370982679 Аж үйлдвэрийн зориулалттай хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж дугуй нийүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658339 KUBOTA брендийн сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658338 Хөнгөн болон дунд оврын машин тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000658336 Гар багаж болон хэмжих багаж, хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2119864 Гүний уурхайд цэвэрлэгээ, үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1362741434 Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1364015473 Улаанбаатар хотод Мэдээллийн төв түрээслэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1359573943 “Цахилгааны багц бүтээгдэхүүн” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1313720473 Агаараас зэрлэг ан амьтдыг тоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1317793740 Химийн бодис импортлох тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1326204346 “Өмнийн говийн бүс нутагт хууль бус ан, ховор ургамал түүж бэлтгэх, тэдгээрийн эд, эрхтний хууль бус худалдаатай тэмцэх төсөл”-ийн үйлчилгээг үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1335040658 Оюу толгойн уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Монголд үйлдвэрлэв WS1429320995 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн гагнуурын электрод нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай Ачаа тээврийн даатгал Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1301664602 Ажиллах хүчин нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1292864618 Бутлуурын тоос сорох төхөөрөмжийн эд анги ханган нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1282769481 Автомашинууд зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1252835025 Дотоодын ханган нийлүүлэгчдийн үзүүлэх “Тээврийн хэрэгслийн байршил тогтоох үйлчилгээ“ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1265119395 Ханбумбат нисэх буудлыг байнгын цахилгаанаар хангах эх үүсвэр суурилуулах үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1208836353 Экскаватор зарах дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гараашуудын дуудлага худалдааны зар Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1255254522 Уул уурхайн том болон дунд оврын механизмын дугуйны засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1252663655 Хуягуудын дуудлага худалдааны урилга Цуцлагдсан Дотоодын
Гүний уурхай CW2120905 Гал унтраах систем нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1243350476 Гал тогооны хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1243417583 Зүсэлтийн хамгаалалттай ажлын бээлийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000626551 Perkins брэндийн хөдөлгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000626549 FG Wilson брэндийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2120152 Өндөр эрсдлийн сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1232008253 Олон улсын тээвэр зуучийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1233285099 Зөөврийн бутлуур зарах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000625235 JOFEMAR брендийн Xөдөлмөр Xамгааллын Xэрэгсэл түгээх автомат төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1231982718 Олон улсын нислэгийн тийз борлуулалтын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2117872 Цахилгааны хэрэгслийг тогтоох, өлгөх хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1219770819 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн сургалтын хөтөлбөр Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффис болон гараашуудын дуудлага худалдааны зар Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1218867059 Химийн бэлдмэл хадгалах агуулахын түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1216143586 Шаардлагатай үед Инженерингийн зураг хянах, боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1213108164 Яаралтай тусламж мэдээллийн систем хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1208836353 Экскаватор, экскаваторын сэлбэг болон дугуй задлах төхөөрөмжийн дуудлага худалдааны тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффисын байр зарах үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1199312084 Усны бактериологийн лабораторийн шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000617796 Бизнесийн багцын төслийн удирдлагын системийг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000617200 Орон байрны аюулгүй байдлыг шалгах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000614985 BRAY брэндийн Хаалт нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000614967 ROSEMOUNT брэндийн Хэмжих багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000614966 WIKA брэндийн Хэмжих багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1184989124 Өмнөговь аймгийн Баян Овоо, Ханбогд болон Манлай сумуудад “Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ” нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1162135144 “Төрөл Бүрийн Хуванцар Пластик Бүтээгдэхүүнүүд”-ийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв CW2117677 “Гүний уурхайн бэхэлгээний цавуу” Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай SS20171201 Гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхыг хөгжүүлэх, сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1159571957 Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1112451681 Оффисийн байр зарах тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2110250 Гүний уурхайн Барилгын Туслах Үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2101965 HDPE хоолой ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000608142 Бизнесийн Багцын Төслийн Удирдлагын системийг сайжруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1036746378 Машин тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1154230397 OT Drive програм хангамжийн 2.3-р үе шатны хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай 6000606383 ISUZU брэндийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2113803/T Барилгын шат угсралтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2111530 Нам хүчдэлийн кабел нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай CW2099469 Ган бэлдэц ханган нийлүүлэх ба үйлдвэрлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS986308939 Савласан баяжмал тээвэрлэх зориулалт бүхий тавцан ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1141760070 3D Сканнераар хэмжилт хийж инженерийн болон угсралтын зураг бэлдэх” ажил гүйцэтгэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS1159553304 Хөдөлмөр Хамгааллын Хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1141817272 Галын унтраагуур ханган нийлүүлэх болон түүний холбогдох үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Гүний уурхай CW2099877/T Хаягдал болон хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124231894 Төслийн талбай дахь өргөгддөг/автомат хаалганы ашиглалт, засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124142608 Дэд бүтцийн машин механикийн засварын үйлчилгээ болон автомат агуулахын төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1124117703 Төслийн талбай дахь компрессор, хатаагч, даралтат хийн савны ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1133852313 Хөнгөн тэрэг болон тоног төхөөрөмж засах засварчдыг ажиллуулах гэрээт үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1130669634 “ХӨГ Тээрмийн Дамжуулах Хоолой” нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS1119309134 Аюулгүй ажиллагааны хувцас ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Өмнөговийн
Монголд үйлдвэрлэв WS1157474210 Баяжмалын уут Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1281481508 Гагнуурын болон цахилгааны тусгай хувцас Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв WS1282859315 Усны гутлын дотор зузаан оймс Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв Хавтан төмөр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв Бутлуур (конус) Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Монголд үйлдвэрлэв Дахин боловсруулах тоосны маск Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын

ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - "МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ" ЖАГСААЛТ

# Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
# Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв Үйлдэл
# Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
# Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier