EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“Оюу толгой” компанийн худалдан авалтын “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ) ба Тендер гэсэн эдгээр ойлголтын талаар нийлүүлэгчид эргэлзэж төөрөлдөх нь түгээмэл байдаг тул ОСИХ ба Тендер хоёрын ялгааг ойлгох нь чухал юм.

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм.

Тендерийн үйл ажиллагаа нь “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа бүрэн дууссаны дараа эхэлж явагддаг. Ханган нийлүүлэгчдээс ирсэн саналуудыг хянаж үзсэний үндсэн дээр тухайн ажлыг гүйцэтгэх боломжтой компаниудад Ариба системээр дамжуулан тендерийн урилга хүргүүлдэг.

АНХААРУУЛГА!

Бусад цахим хуудсууд Оюу Толгой компанийн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авах болон Тендерийн бичиг баримтуудыг цахим хуудсандаа төлбөртэй тавьж байгааг Оюу Толгой анхааралдаа авсан болно. Энэхүү цахим хуудсуудад "Оюу Толгой" компани зөвшөөрөл олгоогүй болно. Оюу Толгойн тендерийн бичиг баримтууд болон мэдээлэл нь зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ний цахим хуудаст үнэ төлбөргүйгээр байрладаг ба уг зөвшөөрлийг аливаа гуравдагч талд олгодоггүй болно. Дээрхтэй адил хууль бус үйлдэлтэй тохиолдсон үедээ таныг төлбөр төлөхгүй байхыг зөвлөхийн зэрэгцээ Оюу Толгой ХХК-ний procurement@ot.mn холбоосоор бидэнд мэдэгдэнэ үү.


Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт - "Монголд үйлдвэрлэв"

“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байна. “Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн илрүүлэх явдал юм.

“Оюу толгой” компани оролцогчдын хүсэлтийг хүлээн авсан нь аливаа бараа материал, үйлчилгээг худалдан авах үүрэг, амлалт, баталгаа болохгүй бөгөөд оролцогч талуудын оролцох сонирхлоо илэрхийлэхтэй холбоотой гарсан, гарч болох аливаа зардлыг Оюу толгой компани хариуцахгүй.”

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт “Оролцох сонирхол илэрхийлэх” хүсэлт ирүүлэхийг хүссэн зарын жагсаалтыг шаардлагатай тухай бүр шинэчилнэ.ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - ЖАГСААЛТ

# Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
Ил уурхай

Schneider брэндийн сэлбэг нийлүүлэх

2024-06-02 00:00
Ил уурхай

RFID шошго нийлүүлэх

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Олон улсын тээвэр зуучлалын үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Iphone утас түүний дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Ажиллах хүчээр хангах үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Арга хэмжээ зохион байгуулах үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Даланзадгадын оффисийн түрээс

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Гадна төслийн талбайг хашаалах үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Уурхай дээрх оффисийн цэвэрлэгээний үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

100 сая мод тарих төсөлтэй холбоотой байгаль орчны үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лабораторийн үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Ажиллах нөхцөлийн үнэлгээний үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Механик засварын ажилд хүн хүч нийлүүлэх үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Хөнгөн тэрэгний засвар, үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Усны машины түрээс

2024-06-30 00:00
Ил уурхай

Геологийн лабораторийн үйлчилгээ

2024-06-30 00:00
# Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв
Гүний уурхай 6001104830 Oюу Толгойн далд уурхайд маркшейдерийн хөндлөнгийн хэмжилтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-20 09:00 2024-07-04 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4641914641 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-19 09:00 2024-07-26 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай AUC2024061401 Toyota Land Cruiser автомашины DUNLOP 7.50R16 шинэ дугуйнууд зарах дуудлага худалдаа 2024-06-14 09:00 2024-06-27 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4628853766 Шохойн чулуу нийлүүлэх тухай 2024-06-13 09:00 2024-06-27 17:00 Хүлээн авч байна
Ил уурхай WS4616361316 Ханбогд суманд метал хийцийн үйлдвэрлэл болон гагнуурын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-04 09:00 2024-06-21 17:00 Хүлээн авч байна
# Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
Ил уурхай WS4610684040 Уурхайн талбарт хөнгөн тэрэгний засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4262332873 Оюу Толгой уурхайн талбарын Зүүн хаалганы хэсгийг нүүлгэн шилжүүлэх, түүнтэй холбоотой зам, дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4210224409 Ил болон далд уурхайд тэсрэх бодис ханган нийлүүлэх, тэсэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4140041026 Эрчим хүчний хэмнэлттэй оффисын барилга барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4137370462 Хөнгөн тэрэгний шүүлтүүрийн сэлбэг хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх тухай 2023-11-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4159426659 Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4241101887 Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораторид ус, хөрсний шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS2101487782 Биологийн нөхөн сэргээлт, туршилт судалгаа хийх, Байгалийн ургамал үржүүлгийн газрыг ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4228871019 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд Дугат, Халивын сайр орчмын гадаргын усны урсцыг хамгаалах, шилжүүлэх, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4227140376 Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн ханган нийлүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4210341822 Ус хангамжийн систем ба ус цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4200800922 Уурхайн Логистик терминалын талбайд барилгын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4200630472 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд мах бэлтгэлийн үйлдвэр барих зураг төсөл, худалдан авалт, барилгын ажлын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2023-12-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4274704034 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод оффисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-01-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS427140166 Оюу Толгой уурхайн Хүлэмжийн хийн ялгарлын Хамрах хүрээ-3-г тооцоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-03-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4198837232 Оюу толгой- Таван толгой хоорондын төмөр замын зураг төсөл боловсруулах, төмөр зам барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-03-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4395735651 Соёл, спортын төвийн өргөтгөлийн барилга барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4389563301 Оюу Толгойн уурхайд өндөр хүчдэлийн эрчим хүчний байгууламжуудын ашиглалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4384775196 Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн шинэчлэлийн төсөлд цэцэрлэгт хүрээлэнгийн удирдлага зохион байгуулалт, арчилгаа, засварын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4364275073 Оюу Толгойн уурхайн ажилтнуудад Амралт, чөлөөт цаг өнгөрөөх төвийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001049605 Агааржуулалтын системийн засварын цехийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөл хийж гүйцэтгэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4329046966 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лабораторийн шинжилгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-04-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай BID1066353 Төрөл бүрийн хэмжээтэй чанартай вакуум цонх үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4420706764 Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн стратеги тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4409181816 Төрөл бүрийн металл хийцийн зураг төслийн болон үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4405855970 Хаягдлын далангийн барилгад зориулсан элс хайрга нийлүүлэх тухай 2024-05-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4462767253 Чартер нислэгийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4472061302 Серверийн өрөөний хөргөлтийн системийг шинэчлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4460676917 Дизель цахилгаан станцын (ДЦС) шинэчлэлийн судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4454512135 Орон нутгийн соёлын өвийн үнэ цэнийн өөрчлөлтөд хараат бус үнэлгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001072256 Хаягдлын сангийн шүүрлийн усны чанар түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001071768 Эмнэлгийн цаг захиалах, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнахтай холбоотой мэдээллийн технологийн цогц шийдэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4364275073 Оюу Толгойн уурхайн ажилтнуудад Амралт, чөлөөт цаг өнгөрөөх төвийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4452759509 Гүний уурхайн хонгил болон замын тоосжилтыг дарах урвалж ханган нийлүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4449070502 Монголд үйлдвэрлэсэн Оёмол бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4443044669 Оюу Толгойн уурхайн хойд хаалганаас Таван Толгойн нүүрс тээврийн зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих, уурхайн дотор сайжруулсан шороон зам барих үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001068087 Улаанбаатар хотын бүсээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авч хүргэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4432592065 Орон нутгийн бизнесийн хөгжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4435682483 Лабораторийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4423478351 Хүдэр зөөвөрлөх системийн байгууламжууд барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-06-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4490005906 Ажиллах хүчнийг орон сууцны шийдлээр хангах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-07-15 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4537354128 Хаягдлын өтгөрүүлэгчийн флокулянт урвалж нийлүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4512928690 Геохимийн лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай OTD012024 Оюу толгой ХХК-ийн нийт ажилтнуудад хөнгөлөлт урамшуулал бүхий бүтээгдэхүүн санал болгож Хөнгөлөлт урамшууллын экспо арга хэмжээнд оролцох тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4505153399 Ажлын даалгаварт суурилсан төрөл бүрийн захиалгат үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4504862785 Тэсэлгээний хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4486078839 Тоос дарагч бодис нийлүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4482801865 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлж ажиллах хүчээр хангах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4482349590 Төв дулааны станцын түлш шатаах систем ба түлшний шугам хоолойг солих ажлын зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-07-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001095276 “Харандааны түүх” дижитал видео бүтээх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4584704364 Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг, үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4571766615 Бетон зуурмаг болон шоткрит (шүршмэл бетон) бэлтгэн нийлүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4573435908 Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн системийн ашиглалтын болон засварын үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгслийг ханган нийлүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4573036248 Apple брэндийн албан ёсны эрх бүхий iPhone утас нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай 6001091768 CIPS шалгалт зохион байгуулах сургалтын төвийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4571345062 Шнайдер Электрик брэндийн тог баригч (UPS) болон сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4539896454 Төрөл бүрийн химийн бодис, будаг, тослох материал нийлүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4550892815 Баяжмал хураах, ачих талбай, авто зам, машины зогсоолын талбайн газар шорооны ажил гүйцэтгэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4543496796 Үндэсний хэмжээний нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4545300920 220 кВ-ын хувиарлах байгууламжийн барилга угсралтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4545209969 35кВ-ын дэд станц, 35кВ-ын агаарын шугам, холбогдох бараа материал нийлүүлэх худалдан авалтын болон барилга угсралтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-08-31 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4607361232 Барилгын бүтээцийн инженерчлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-09-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4597907388 Хүдэр ачих байгууламжид зориулсан цутгамал шүүрэн хавтангууд нийлүүлэх тухай 2024-09-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4573859222 60 тоннын даацтай гүүрэн кран ханган нийлүүлэх тухай 2024-09-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4590414665 Усны мониторинг болон гидрогеологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүүлэх тухай 2024-09-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4586755670 Уурхайн цогцолборт Хог хаягдлын удирдлагын төвийн үйл ажиллагаа, менежмeнтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-09-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
Ил уурхай WS4450733678 Уурхайн насжилтын хугацааны хүдрийн хаягдлын ТЭЗҮ-н өмнөх шатны судалгаа хийх үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2024-09-30 00:00 Үнэлгээ хийгдэж буй
# Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier
Ил уурхай WS4389729429 Мужааны үйлчилгээ үзүүлэх тухай (зөвхөн Ханбогд сумд бүртгэлтэй орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдэд) Олгогдсон Өмнөговийн
Ил уурхай AUC2024010401 Хьюндай Аэросити автобусны сэлбэг худалдах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4296921746 СУУРИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АЖИЛЛУУЛАХ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХЭД ЗОРИУЛСАН АЖИЛЛАХ ХҮЧ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4325836010 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4309381967 Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл болон жижиг тоноглол ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023111601 CAT563E загварын зам нягтруулагч индүү худалдах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4240668266 Хэвлэх төхөөрөмжийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS4266452628 Уурхай дахь үйлдвэрийн байгууламжуудын агааржуулалт, агаар сэлгэлт, салхивч, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4266086522 Гүний уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн суурин тоног төхөөрөмжийн механикийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4266452574 Цахилгааны болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000981418 “FAG Detector III” чичиргээ хэмжигч багаж засварлах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS4260312346 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд барих мах бэлтгэлийн үйлдвэрийн инженерийн зураг төсөл, зохиогчийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6001028844 Oyu Tolgoi Goes Green төслийн хүрээнд мобайл аппликейшн хөгжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4240668266 Хэвлэх төхөөрөмжийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4222393587 Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг сэргээн тохижуулах төсөлд Модон асар барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6001022026 Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4212587118 Улаанбаатар хотын Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг сэргээн тохижуулахад зориулсан хэрэгслүүд нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS41990104985 Барилгын бүтэц, хийцийн бүрэн бүтэн байдлын үзлэг шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4199059857 МХЕГ-ын тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн эрх олгох сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4199263422 ЭМААБОХХ, өндөр эрсдэлийн болон жолооны сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4182492861 Ил уурхайд мэргэжлийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх тухай Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS4185021182 Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх, холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6001014585 Өгөгдлийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4166670035 Механик засварын цехийг туслах ажилтнаар хангах үйлчилгээ үзүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Бизнесийн болон менежментийн ерөнхий зөвлөх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Цахилгааны засвар үйлчилгээний багт ажиллах хүчний дэмжлэг үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн налуу дамжуулах хоолой нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Тээрэм, бутлуур, дамжуулах хоолойн доторлогооны материал нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн төрөл бүрийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн бэхэлгээний материал (бэхэлгээний боолт, тор) нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Гүний уурхай Гүний уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний ажилд ажиллах хүч нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Баяжуулах үйлдвэрийг их засварын үйлчилгээний ажиллах хүчээр хангах Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай Резин нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4010705972 Цахилгааны хэрэгсэл болон төхөөрөмж нийлүүлэх тухай Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4023116269 Хөнгөн тэрэг, Сэрээт өргөгч болон Телехандлерийн түрээсийн үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4019206819 Гүний уурхайн бэхэлгээнд ашиглагдах резин материал ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4014339969 Бизнес шинэчлэлт, сайжруулалтын төсөлд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023051801 Хэрэглэж байсан зөөврийн шигшүүр, конвейруудыг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4004352137 Цахилгааны кабель ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS4008784772 Гүний уурхайн бэхэлгээний хэрэгсэл ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3953445738 Тээрэм, бутлуур, урсгуурын цутгамал хуяг ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS38712000270 Монгол гэр нийлүүлэх болон гэр барих үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023051201 Уурхайн талбарт хэрэглэж байсан тавилга хэрэгслийг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000993994 Түлшний Агуулах#2-н танкнуудын суулт болон хазайлтыг хэмжих үйлчилгээ болон мониторингийн багаж ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3975712347 Монгол Улсад баяжмалын уут үйлдвэрлэн нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3983779249 Далангийн зүүн болон урд тодорхойлсон талбайд геофизикийн судалгаа хийх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS397981655 Оффисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3973619402 Оффисын хэрэглээний зүйлс ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3973704441 Гулсуур хоолой ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3972212409 Засварын цехийн барилгын инженерийн зураг төсөл, зургийн авторын үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3871200027 Дотоодын аяллын үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000988571 Гадаад ажилтнуудад Монгол хэл заах сургалтын үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023041801 Дулааны станцын шинэ асаагуур зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023041201 Michelin 40.00R57 шинэ дугуйнууд зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3957903997 Сараалжин хавтан нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3957875538 Хаягдлын удирдлагын төвийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай WS3953592071 Шохой хадгалах сав сэргээн засварлах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000984175 Гүний уурхайн маркшейдерийн хөндлөнгийн хэмжилт, тайлан гаргах үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023033101 Хаягдал тос шатаах шинэ төхөөрөмж зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3909660794 “Ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийн сангийн програм хангамж хөгжүүлэх” үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3921918928 Хайгуулын ажилд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000977554 Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3895852953 Мэдээлэлийн технологийн (IT) чиглэлээр мэргэшсэн инженер, техникч нийлүүлэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3893954493 "Оюу толгой” компанийн “Хаягдлын далан болон Ил Уурхайн мониторингийн тоног төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3900187515 Хөнгөн оврын машин болон сэрээт өргөгч түрээслэх үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3893826835 Гадаргын усны менежментийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай AUC2023030102 Хэрэглэж байсан мужааны цахилгаан багажууд зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3862270292 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3767359384 Дугуй засварын материал, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх Цуцлагдсан Дотоодын
Ил уурхай AUC2023021301 Атлас Копко GR200, GA500, ZR750, ZT145 загварын компрессорын сэлбэг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3381015220 KAMAZ-ын сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3840706485 Шинэ Маршалын талбай (Баяжмал ачиж буулгах талбай) -н бүтээн байгуулалтын анхан шатны судалгаа, нарийвчилсан судалгаа болон зураг төслийн ажил гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3843808761 Автобусны шинэ сэлбэг зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3843808707 “Хьюндай Айросити 540” том оврын автобус зарах дуудлага худалдаа Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632-6 “Оюу толгой”- н уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632-5 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт хоолны газар ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632-4 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт оёдол засварын газар ажиллуулах үйлчилгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632-3 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт пиццаны газар ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632-2 “Оюу толгой"-н уурхайн талбарт гоо сайхны салон ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632-1 “Оюу толгойн уурхайн талбарт кофе шоп ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3823548632 “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт үсчний газар ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай 6000962936 Гурван талт зөвлөлийн Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ 1, 2-ын хэрэгжилтийг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээ Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3694958019-2 Ханбогд сумын эмнэлэгийн барилгын фасадыг шинэчлэх болон гаднах тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх Олгогдсон Дотоодын
Ил уурхай WS3805529713 Уурхайн хамгаалалттай бүсэд хашаа барих болон үйлчилгээний зам засах Олгогдсон Дотоодын

ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ - "МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ" ЖАГСААЛТ

# Хэсэг Нэр Нийтлэх огноо
# Хэсэг Дугаар Нэр Нийтлэх огноо Хаалтын огноо Төлөв Үйлдэл
# Хэсэг Дугаар Нэр Хаалтын огноо Төлөв
# Хэсэг Дугаар Нэр Төлөв Supplier tier