Хэвлэл мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл

COVID-19-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

2021 оны хоёрдугаар сарын 7-ны өдөр

Ажилтнуудын маань эрүүл мэнд, аюулгүй байдал бол “Оюу толгой” компанийн нэн тэргүүний зорилт юм. Ковид-19 цар тахлын эхэн үеэс “Оюу толгой” компани ажилтнуудынхаа дунд болон үйл ажиллагаагаа явуулж буй бүс нутагт коронавирусын дэгдэлт гарахаас урьдчилан сэргийлж, хамгаалах нарийн тогтолцоог хэрэгжүүлж ирсэн.

Хоёрдугаар сарын зургааны өдөр Улаанбаатар хотод манай ажилтнуудын тогтмол өгдөг коронавирусын шинжилгээнд нэг эерэг хариу гарсан. “Оюу толгой” компани тэр даруй энэ тухай Улсын Онцгой Комисс; аймаг, орон нутгийн Онцгой Байдлын Газар; Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв болон бусад холбогдох газруудад мэдэгдсэн.

Энэ цаг үед бид ажилтнуудынхаа эрүүл, аюулгүй байдалд онцгой анхаарал хандуулж ажилласан хэвээр байна. “Оюу толгой” компани үүссэн нөхцөл байдлыг зохицуулахаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу, холбогдох байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой ажиллаж байна.


2020 оны гуравдугаар сарын 27-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн явж байна.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 26-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн явж байна.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 23-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 23-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн явж байна.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 20-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 20-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна. Ингэхдээ дараах арга хэмжээг бид авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн горимд шилжсэн.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хуваарийн дагуу хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд Монгол Улсын Засгийн газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна
 • Баяжмалын тээврийн жолооч нарын биеийн халууныг тээвэрлэлтийн явцад мөн хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 19-ний өдөр
Гуравдугаар сарын 19-ний өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн горимд шилжсэн.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 18-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн горимд шилжсэн.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 17-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөн хэвийн горимд шилжсэн.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайд тусгаарлагдаж, шинжилгээнд хамрагдсан нийт 10 ажилтны шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Бид холбогдох байгууллагуудын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн дотор ажилчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

2020 оны гуравдугаар сарын 16-ны өдөр
Гуравдугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар уурхайн цогцолбор дээр ажиллаж байгаа нийт ажиллах хүчнээс COVID-19-ийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол байхгүй. Компанийн зүгээс Улаанбаатар хот дахь ажлын байрууд, уурхайн цогцолбор болон зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтийн явцад урьдчилан сэргийлэх бүх шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улсын болон орон нутгийн онцгой комисс, бусад холбогдох байгууллагуудтай нягт харилцаатай ажиллаж байна.

 • Өмнөговь аймгийн Онцгой комиссын гуравдугаар сарын 10-ны өдрийн шийдвэрээр уурхайгаас гарах орох зорчигч тээврийн бүх хөдөлгөөнийг зогсоогоод байсан ч гуравдугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн зөвхөн Ханбогд-Оюу толгой уурхайн чиглэлд хөдөлгөөнийг нээсэн.
 • Зэсийн баяжмалын тээвэр болон УБ-ОТ-УБ чиглэлийн ажилчдын хуваарьт нислэг хэвийн үргэлжилж байна.
 • Уурхайд тусгаарлагдаж, шинжилгээнд хамрагдсан нийт 10 ажилтны шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан.
 • Бид орон нутгийн эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж байна. Үүний дотор манай компанийн эмч, түргэн тусламжийн багийн ажилтан, халдварт өвчний мэргэжилтнүүд уурхайн цогцолборт байрлан ажиллаж байна. Сэжигтэй эсвэл халдвар авсан нь баталгаажсан тохиолдол гарвал бид хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний бэлтгэлийг бүрэн хангаад байна. Оюу толгойн уурхайн цогцолборт ийм төрлийн тохиолдол гарвал ямар арга хэмжээ авах талаар мэдлэг, чадвартай бэлтгэгдсэн халдварт өвчний мэргэжилтэн байрлаж байгаа болно.
 • Уурхайн цогцолборт Шуурхай штаб, хотод Бизнесийн тогтвортой байдлын багууд байгуулагдан Монгол Улсын Засгийн Газар, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисс, халдварт өвчний мэргэжилтнүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, “Оюу толгой” уурхай дахь нөхцөл байдлыг тогтмол үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
 • Ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө, өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж, амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг шаардан хэрэгжүүлж байна. Бүх ажилтнууд амны хаалт зүүж байна. Баяжмал тээврийн жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна.
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн тухай (www.ot.mn)

“Оюу толгой” бол Монгол улсын хамгийн том зэс, алтны компани бөгөөд Монгол улсын Засгийн газар, “Туркойз Хилл Ресурс” болон “Рио Тинто” компани хоорондын стратегийн түншлэл юм. Монголын өмнийн говьд үйл ажиллагаа явуулдаг “Оюу толгой” компани 2013 оны долдугаар сард анхны зэсийн баяжмалаа экспортод гаргасан билээ. Оюу толгойн менежментийг гүйцэтгэгч “Рио Тинто” компани Оюу толгойг дэлхийн хамгийн орчин үеийн уурхай болгохын төлөө олон улсын тэргүүн туршлага, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологиор хөрөнгө оруулж байна. Оюу толгой аюул осолгүй ажлын байр бий болгож, хүрээлэн байгаа байгаль орчноо хамгаалах шинэ стандарт тогтоохын төлөө ажилладаг.

"Оюу толгой"-н Фэйсбүүк болон Твиттер хаягаар бидэнтэй холбогдож болно.