989

2015 онд “Оюу толгой” компани 989 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллалаа.