"80 НАСАЛЪЯ" - “Аав аа, та урт наслаарай” эрчүүдийн эрүүл мэндийн аян