"Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК, "Оюу толгой" ХХК - Монгол улсын уул уурхайн салбарын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, орон нутгийн хамтын ажиллагааны стандартыг боловсронгуй болгох сайжруулах тухай