Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Эрдэнийн Лхагва

Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцааны газрын Eрөнхий менежер

Э.Лхагва нь 2018 оны наймдугаар сараас эхлэн "Оюу толгой" компанийн Хэвлэл мэдээлэл, байгууллагын харилцаа хариуцсан Тэргүүн зөвлөхөөр томилогдсон. Тэрбээр тус байгууллагын хэвлэл мэдээлэл ба гадаад харилцаа, брэнд хариуцсан багуудыг удирдан чиглүүлж ирсэн бөгөөд олон нийтэд үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, үндэсний хэмжээний мэдээллийн кампанит ажилд дэмжлэг үзүүлж ирсэн.

Тэрээр ХасБанк, Сангийн Яам, МЭЗФ, Гүйцэтгэх Захирлуудын Клубт ажлын гараагаа эхэлсэн ба 2013 оноос хойш Монгол ТВ телевизэд Мэдээний албаны ерөнхий продюсер 2017 оноос Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан туршлагатай.

Э.Лхагва Хонконгийн их сургуулийн Сэтгүүл зүйн магистр, Бизнес ба Санхүүгийн сэтгүүл зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.