Максам нийт 26 Монгол ажилчидтай бөгөөд уурхайн хөгжил дэвшилд үлэмж дэмжлэг үзүүлж байна 2011 оны 5-сараас хойш Оюу Толгой, Максамтай хамтран ажиллаж байна. 2011 оны 12 сар гэхэд нийт нэг сая тон хөрсийг хуулах тэсэлгээний ажлыг амжилттай гүйцэтгэжээ. Максам нийт 26 Монгол ажилчидтай бөгөөд уурхайн хөгжил дэвшилд үлэмж дэмжлэг үзүүлж байна 2011 оны 5-сараас хойш Оюу Толгой, Максамтай хамтран ажиллаж байна. ...
2012 онд үйл ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж байгаатай холбогдуулан нэмж инженер, техникч, мөн дадлагжуулагчдыг ажилд авахаар төлөвлөж байна. 2008 оны сүүлээс Сандвик Монголиа нь Оюу Толгойтой хамтран ажиллаж байна. Сандвик Монголиа нь 2011 онд Оюу Толгойн 1-р гүний уурхайд 12 цаг 7 өдрийн хуваарьтайгаар тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний чиглэлээр гэрээ байгуулан хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн юм. 2012 онд үйл ажиллагааны цар хүрээгээ ...
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15
дараах