Сойл Трейд компани 2004 оноос хөрс, чулуулаг, барилгын материалын туршилт шинжилгээний багаж үйлдвэрлэгч АНУ-ын HUMBOLDT үйлдвэрийн Монгол дахь албан ёсны гэрээт борлуулагч болжээ. Тус компани Оюу Толгой ХХК-тай хамтран ажилласнаар өөрсдийнхөө чадварыг нэмэгдүүлээд зогсохгүй, уул уурхайн аюулгүй байдлын талаар их зүйлийг сурч, туршлага хуримтлуулсан гэж үздэг байна. Сойл Трейд компани 2004 оноос хөрс, чулуулаг, барилгын материалын туршилт шинжилгээний багаж үйлдвэрлэгч ...
Анх 3 хүнтэй, гэр хороололд ажлаа эхэлж байсан бол одоо мэргэжлийн 9 хүнтэй, түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Нийлүүлэгчээр ажиллаж эхлэхдээ зөвхөн нэг төрлийн аюулгүйн хантааз оёж байсан бол өнөөдөр цамц, өмд, хүрэм зэрэг нийтдээ 12 төрлийн ажлын хувцас үйлдвэрлэж байна. Оюу Толгой ХХК-ийн 2010 онд ажлын хувцас оёж нийлүүлэх тендерт Цогт-Оршихуй ХХК шалгарч захиалга авч эхэлсэн байна. ...
Алтайн зам ХХК бүтээн байгуулалтын ажлын хамгийн оргил үе буюу 6-8 дугаар саруудад дээд тал нь 220 хүн ажиллуулах юм байна. Алтайн зам ХХК Оюу Толгой төслийн талбайгаас БНХАУ-ын хил хүртэл засмал замын 27,4 км-ийн ажлыг гүйцэтгэхээр тендерт шалгарчээ. Алтайн зам ХХК бүтээн байгуулалтын ажлын хамгийн оргил үе буюу 6-8 дугаар саруудад дээд тал нь 220 хүн ажиллуулах юм байна. ...
Анун ХХК зөвхөн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх бус албан тасалгааны дотоод байгуулалтын зургыг гаргаж, түүнийхээ дагуу цаг хугацаанд нь тохижуулалтыг гүйцэтгэж өгдөг. Оюу Толгойтой 2008 оноос хойш хамтран ажиллаж, албан тасалгааны тавилга, хэрэгсэл нийлүүлж байгаа юм. Анун ХХК зөвхөн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх бус албан тасалгааны дотоод байгуулалтын зургыг гаргаж, түүнийхээ дагуу цаг хугацаанд нь тохижуулалтыг гүйцэтгэж өгдөг. Орчин үеийн ажлын байрны тавилга нь ...
ББА Мандах ХХК бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх албан ёсны гэрээт борлуулагч болохоор ажиллаж байгаа Оюу Толгойтой хамтран ажилласнаар дотоод, гадаадын зах зээл дээр нэр хүнд нь өсөж, нийлүүлэгчдийн итгэл хүлээх болжээ. ББА Мандах ХХК бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх албан ёсны гэрээт борлуулагч болохоор ажиллаж байгаа Худалдааны ББА Мандах ХХК анх автомашин экспортын үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Үүний дараа компаниа өргөжүүлэн, үйл ажиллагааны чиглэлүүдээ ч ...