Манай улсад уул уурхай эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тиймээс энэ чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа явуулдаг олон компани бий болжээ. Эдгээрийн нэг бол NCCS компани юм. Тус компани 2008 онд Tokiken нэрээр байгуулагдсан бөгөөд өнөөдөр уул уурхайн барилга байгууламжийн судалгаа, хот, тосгоны дэд бүтцийн хөгжлийн төлөвлөлт, дизайн, системийн болон инженерийн зураг төсөл, техник технологийн нарийвчилсан судалгаа, барилга байгууламжийн угсралтын ажил дээр гадны ...
Тус компани Увс аймгийн усны аж ахуйн суурин дээр 1991 онд байгуулагджээ. Түүнээс хойш усны барилга байгууламж, худаг уст цэг гаргах, усалгаатай газар тариалангийн услалтын системын шинэчлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрсөн жил эднийх Оюу толгой ХХК-иас зарласан малчдын гар болон гүн өрмийн худаг гаргах ажлын тендерт шалгарч, Өмнөговь аймгийн сумуудад 8 гүн өрмийн, 15 гар худаг зассан байна. ...
Манай улсад уул уурхай эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тиймээс энэ чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа явуулдаг олон компани бий болжээ. Эдгээрийн нэг бол NCCS компани юм. Тус компани 2008 онд Tokiken нэрээр байгуулагдсан бөгөөд өнөөдөр уул уурхайн барилга байгууламжийн судалгаа, хот, тосгоны дэд бүтцийн хөгжлийн төлөвлөлт, дизайн, системийн болон инженерийн зураг төсөл, техник технологийн нарийвчилсан судалгаа, барилга байгууламжийн угсралтын ажил дээр гадны ...
Тус компани Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 2012 онд найман ажилтантай байгуулагдаж, тээврийн үйлчилгээ, худалдааны чиглэлээр ажиллаж эхэлсэн байна. Үүний дараа жил буюу 2013 оноос Оюу Толгой ХХК-тай хамтран ажиллаж, уурхайд ажилчид зөөх автобусны түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх болжээ. - Ханбогд хурд ХХК-ийнхан аюулгүй ажиллахыг зорилгоо болгодог - Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн нэг Ханбогд хурд ХХК-ийг танилцуулья. Тус компани Өмнөговь аймгийн Ханбогд ...
Манай улсад сүүлийн жилүүдэд уул уурхай эрчимтэй хөгжиж, түүнийг дагасан ханган нийлүүлэлт хурдтай явагдах болжээ. Энэ чиглэлээр дагнан ажилладаг олон компанийн нэг бол Мехлопат юм. Мехлопат компани Оюу Толгойтой 2011 оноос хамтран ажиллаж, уурхайд өргөн хэрэглэгдэх цахилгааны утас, ган дээс, тос, тосолгооны материал нийлүүлж байна. - Мехлопат ХХК дэлхийд танигдсан үйлдвэрлэгчидтэй хамтран ажиллаж байна - Манай улсад сүүлийн жилүүдэд уул ...
өмнөх
1 2 3 4 ... 12 13 14 15