Худалдан авалт

Цаг үеийн байдалтай холбоотой 5-р сарын уулзалтууд цуцлагдсан болно.