Тоо баримт

Монголд зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулах тухай

Зэс болон бусад эцсийн бүтээгдэхүүн газраас ухаж гарган боловсруулах нь нарийн төвөгтэй ажил юм.

Баяжмалын хаягдлын талаархи мэдээлэл

Энэ мэдээлэлд Оюу Толгойн баяжмалын хаягдал буюу олборлосон ашигт малтмалыг боловсруулсны дараа үлдэж байгаа хаягдлын тухай.

Зэс ба түүний хэрэглээ

Зэсийг цахилгаан бараа, машин техник гээд өдөр тутмын амьдралд ашигладаг.

Оюу Толгой уурхайн 1-р үе шатны бүтээн байгуулалтад төлөвлөсөн болон бодит зардлын харьцуулалт

Оюу Толгой уурхайн 1-р үе шатны бүтээн байгуулалтад төлөвлөсөн болон бодит зардлын харьцуулалт Оюу Толгойн анхны хөрөнгө оруулалтыг хүмүүс өөр өөрөөр тайлбарладаг.

Оюу Толгой төслийн мөнгөн урсгалын Монгол улсад ногдох хувийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газар нь Оюу Толгой ХХК-ийн 34 хувийг эзэмшигчийн хувьд олон улсын хөрөнгө оруулагчдын адилаар уурхай ашигтай ажиллаж эхлэхэд

УҮШ-ийн талаарх танилцуулга

Олон улсын хэмжээнд хамтарсан уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагааг үр ашигтай, зөв зохистой удирдан зохион байгуулах.

Антре гоулд компанийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлүүдийн тухай товч танилцуулга

Антре Гоулд Инк. (Антре) нь Монгол улс дахь өөрийн охин компани болох 'Антре' ХХК–ийн нэр дээр 'Оюу Толгой' ХХК–ийн 6709А тусгай зөвшөөрлийн

Эдийн засгийн үр өгөөж

Оюу Толгой бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхлэхэд Монгол улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гуравны нэгээр буюу 35%-иар өснө.

Байгаль орчин

Оюу Толгой төсөл дээр хараат бус эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ хийгдсэн.

Монгол ажиллах хүч

Оюу Толгой нь Монгол улс дахь хамгийн том, өргөн цар хүрээ бүхий мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Орон нутгийн техникийн ур чадварыг хөгжүүлэх нь

Оюу Толгой нь Монгол улсад орчин үеийн технологи, ил болон далд уурхайг ашиглах үйлдвэрлэлийн ахисан түвшний

Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт

Оюу Толгой нь олон улсын стандартын нисэх буудал, 70 километр урт усны хоолой болон Монгол-Хятадын хил хүртэл 100 километр хатуу хучилттай замтай.