Оюу толгойчууд

Анхны төгсөгч, анхны ажилтан

Түүний хувьд насаар залуу ч багийн ахлагчийн албан тушаалтай, хамт олныхоо, ажлынхаа өмнө хүлээсэн үүрэг, өндөр хариуцлагатай нэгэн. Уурхай бүхлээрээ, үйлдвэрийн энэ хэсэг ч аюул осолгүй, 24 цаг тасралтгүй ажиллах ёстой. Тиймээс хэсгийнхээ дамжлага бүрийг саатал, доголдолгүй ажиллуулах үүрэг хариуцлага ...
1 2
дараах