Оюу Толгой төслийн 2010 оны шилдэг ханган нийлүүлэгчид шалгарлаа
Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Монголын уул уурхайн Оюу Толгой ХХК-иас дэлхийн хэмжээний зэс алтны томоохон төсөл болох Оюу Толгой төслийн бүтээн байгуулалтанд хамтран ажиллаж, ...
Хэвлэлийн мэдэгдэл + archive
Хэвлэлийн мэдэгдэл
Оюу Толгой ХХК Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарт хийж буй хөрөнгө оруулалтаа үргэлжүүлж байна
ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД – Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал Кийт Маршалл тус компаниас хэрэгжүүлдэг Өмнийн говийн бүсийн алслагдсан сумдын эрүүл мэндийн үйлчилгээг дэмжих ...