Мэдээ

Мэдээ

Хэвлэлийн мэдэгдэл

Оюу Толгой ХХК-д ажилд орохоор өргөдөл гаргаж буй зарим иргэд ажлын байрны анкетын зарим асуултууд зохимжтой бус, хүний хувийн нууцыг хөндсөн байна гэсэн хүсэлт гаргасан. Компанийн хувьд эдгээр асуулт нь зөвхөн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүднээс асуудаг бөгөөд өөр ямар нэг зорилго агуулаагүй. Бид анкет дахь асуултуудыг шинэчлэн боловсруулж өөрийн цахим хуудсанд байршуулаад байна. (Шинэчилсэн анкеттай www.ot.mn цахим хуудаснаас ...
Мэдээ

Залруулга гаргах тухай

Өнгөрсөн долоо хоногт Оюу Толгой ХХК-тай холбоотой ташаа мэдээлэл зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсантай холбогдуулан энэхүү залруулгыг гаргаж байна. Уг мэдээлэлд 2,600 Хятад ажилчин гүний уурхайд ажиллаж буй мэтээр гарчээ. Одоогоор Оюу Толгой төсөл нь олборлолт эхлээгүй зөвхөн барилгын шатны ажлууд үргэлжилж байгаа бөгөөд Баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг БНХАУ-ын компаниуд 18 сарын хугацаатай гэрээний дагуу гүйцэтгэж уг компаниудад 2600 орчим ...
ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД – Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал Кийт Маршалл тус компаниас хэрэгжүүлдэг Өмнийн говийн бүсийн алслагдсан сумдын эрүүл мэндийн үйлчилгээг дэмжих зорилготой Эмчийн орон сууц, Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг 2011 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр болсноо мэдэгдлээ. Оюу Толгойн зүгээс эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхэд зориулж нэмэлт 16,1 сая төгрөгийн санхүүжилт хийхээр болсон бөгөөд Оюу Толгой ХХК 2005 оноос хойш ...
ӨМНӨГОВЬ, ХАНБОГД СУМ – Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Эрхэмсэг ноён Сүхбаатарын Батболд, УИХ, Засгийн Газрын гишүүд, Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчдийн хамт 2010 оны 8 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Оюу Толгой ХХК-д зочлохоор боллоо. Ерөнхий Сайд С.Батболд дагалдан яваа хүмүүсийн хамт Оюу Толгойн барилгын талбайгаар зочилж, төслийн явцтай биечлэн танилцана. Оюу Толгойн барилгын ажил 2010 оны 4 дүгээр сард бүрэн ...
Монгол компаниуд гэрээт ажлын 86%-ийг гүйцэтгэж байна Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Оюу Толгой ХХК 2010 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2010 оны 8 дугаар сарын 15-ны байдлаар хангамж, худалдан авалтын гүйцэтгэлээ өнөөдөр тайлагналаа. Энэ хугацаанд Оюу Толгой төслийн Барилгын групп Монголын компаниудаас бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авахад анхаарч ажиллажээ. Барилгын группын захирал Стив Гарсиа “Оюу Толгой төсөл Монголын ...