Мэдээ

Мэдээ

Хэвлэлийн мэдэгдэл

Оюу Толгой компани мэргэжлийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдтэй хамтран төслийн Өмнөд Кемпэд байрлаж буй 67 ажилтны өвчний шалтгааныг тодруулахаар ажиллаж байна. Өмнөд Кемпэд төслийн нийт 12,000 гаруй ажилтнуудын нэг хэсэг болох 480 гаруй ажилтан байрладаг.      Өвчилсөн ажилтнуудыг эмчилгээнд хамруулж байгаа ба суулгалт өгөх нийтлэг шинж тэмдэг илэрсэн. Улаанбаатар хотоос эмч нарын нэмэлт багийг Оюу Толгойн Өмнөд Кемпэд ажиллуулж эхэлсэн.   Өвчилсөн ажилтнуудыг кемпэд ...
Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Монголын Уул Уурхайн Оюу Толгой ХХК-иас тус компанийн санхүүжилтээр суралцсан оюутнуудын эхний хэсэг үйлдвэрлэлийн дадлагаа эхлүүлэхээр болсон тухай мэдэгдлээ. Эдгээр оюутнууд нь Монгол Улсад мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх 36 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд юм. 700 гаруй суралцагч өөрсдийн мэргэшиж буй чиглэлээр ажлын байран дахь дадлагаа эхлүүлсний дийлэнх хувь нь энэ оны 3 дугаар ...
Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай олон нийтэд илүү бодит ойлголт өгөх, уг төслөөс Монгол Улсад үзүүлэх үр ашгийг дахин таниулан хүргэх зорилгоор энэхүү баримтыг толилуулж байна. Бид Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаар тодорхой тайлбарласнаар Монгол Улсын Засгийн Газартай хийсэн хэлэлцээр шударга, ил тод явагдсаныг дахин нотлохыг хүсч байна. Оюу Толгой төслийн зүгээс Хөрөнгө оруулалтын гэрээний гол заалтууд, ил ...
Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Оюу Толгой ХХК, Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоотой хамтран “Уул уурхайн салбарт ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх” төслийг Оюу Толгой төсөл дээр хэрэгжүүлэх санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Азийн Хөгжлийн Банк төслийг санхүүжүүлж, Эрүүл мэндийн яам, Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо (МАОЭНХ) хамтран 2008 оноос хойш хэрэгжүүлж буй уг төслийн ...
Оюу Толгой ХХК нь Монголын залуучуудын боловсролыг дэмжих үүднээс Оюутны Тэтгэлэгт Хөтөлбөрийг зарлаж байна. Тэтгэлэгт хөтөлбөр нь магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулиудад уул уурхайн инженер, ашиглалт, шинжлэх ухаан технологи, байгаль орчин, геологи болон байгалийн ухааны чиглэлээр бакалаврын болон магистрын зэрэг авахаар суралцах оюутан залууст санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Оюу Толгой нь ХХК нь оюутан залууст Америк, Авсрали, Канад зэрэг орнуудын ...