Мэдээ

Мэдээ

Хэвлэлийн мэдэгдэл 3

Өмнөд Кемп Оюу Толгойн төслийн Өмнөд Кемпийн хордлого авсан ажилчид эмч нарын хяналтанд байгаа бөгөөд биеийн байдал нь сайжирч, удахгүй ажилдаа эргэн орох боломжтой болсон байна. Оюу Толгойн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажилтнуудын өвчний шалтгааныг тодруулахаар үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Урьдчилсан байдлаар хоолны хордлого хэмээн оношилж, эмчилгээ хийж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. Шинжилгээний хариу удахгүй гарна. Өмнөд Кемпэд байрлаж ...
Мэдээ

Хэвлэлийн мэдэгдэл (шинэчлэгдсэн)

Оюу Толгойн төслийн Өмнөд Кемпийн хэсэг ажилчид өвчний улмаас эмнэлгийн анхан шатны тусламж авч байгаа тухай өмнө нь мэдээлсэн билээ. Эдгээр ажилчдын зарим нь эдгэрч ажилдаа буцаж орох боломжтой боллоо. Оюу Толгойн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажилтнуудын өвчний шалтгааныг тодруулахаар үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Өмнөд Кемпийн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж байна. Өмнөд Кемпийн өвчилсөн ажилтнуудад суулгалт өгөх нийтлэг шинж тэмдэг илэрч ...
Мэдээ

Хэвлэлийн мэдэгдэл

Оюу Толгой компани мэргэжлийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдтэй хамтран төслийн Өмнөд Кемпэд байрлаж буй 67 ажилтны өвчний шалтгааныг тодруулахаар ажиллаж байна. Өмнөд Кемпэд төслийн нийт 12,000 гаруй ажилтнуудын нэг хэсэг болох 480 гаруй ажилтан байрладаг.      Өвчилсөн ажилтнуудыг эмчилгээнд хамруулж байгаа ба суулгалт өгөх нийтлэг шинж тэмдэг илэрсэн. Улаанбаатар хотоос эмч нарын нэмэлт багийг Оюу Толгойн Өмнөд Кемпэд ажиллуулж эхэлсэн.   Өвчилсөн ажилтнуудыг кемпэд ...
Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Монголын Уул Уурхайн Оюу Толгой ХХК-иас тус компанийн санхүүжилтээр суралцсан оюутнуудын эхний хэсэг үйлдвэрлэлийн дадлагаа эхлүүлэхээр болсон тухай мэдэгдлээ. Эдгээр оюутнууд нь Монгол Улсад мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх 36 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд юм. 700 гаруй суралцагч өөрсдийн мэргэшиж буй чиглэлээр ажлын байран дахь дадлагаа эхлүүлсний дийлэнх хувь нь энэ оны 3 дугаар ...
Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай олон нийтэд илүү бодит ойлголт өгөх, уг төслөөс Монгол Улсад үзүүлэх үр ашгийг дахин таниулан хүргэх зорилгоор энэхүү баримтыг толилуулж байна. Бид Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаар тодорхой тайлбарласнаар Монгол Улсын Засгийн Газартай хийсэн хэлэлцээр шударга, ил тод явагдсаныг дахин нотлохыг хүсч байна. Оюу Толгой төслийн зүгээс Хөрөнгө оруулалтын гэрээний гол заалтууд, ил ...