Хэвлэлийн мэдээ

“Оюу толгой” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид болох Монгол Улсын Засгийн газар, “Туркойз Хилл Ресурс” болон “Рио Тинто” компани Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэснийг тус компани талархан хүлээн авч байна.
“Оюу толгой” компани 2015 оны гуравдугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон нэгдүгээр улирлын гүйцэтгэлийн тайлангаа өнөөдөр танилцууллаа. 2014 оны дөрөвдүгээр улирлын үзүүлэлттэй харьцуулахад 2015 оны нэгдүгээр улиралд борлуулалтын орлого 36.4, баяжмалын борлуулалтын хэмжээ 36.2 хувиар буурсан. Үүнд, 2014 оны дөрөвдүгээр улиралд хуримтлагдсан нөөцийг багасгаж, борлуулалт эрчимтэй хийсэн, хүдэр дэх металын агуулга багассанаар үйлдвэрлэлийн хэмжээ таамгийн дагуу буурсан, Цагаан сарын амралтаар уртасгасан хугацаагаар хил, гаалийн үйл ажиллагаа хаагдсан болон Лондонгийн Металын бирж дэх зэсийн дундаж үнэ бага байсан зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөн.
“Оюу толгой” ХХК өнөөдөр Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдтай Хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Хамтын ажиллагааны гэрээ нь “Оюу толгой” ХХК орон нутгийн байгаль орчин, ус, уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, үндэсний түүх, соёлын өвийг хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэдгээрээс бараа үйлчилгээ худалдан авах зэрэг үндсэн чиглэлүүдээр дэмжлэг үзүүлэх, аймаг орон нутгийн зүгээс Оюу толгой төсөл, “Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахад цаашид талуудын баримтлах зарчим, нөхцөлийг тодорхойлсон баримт бичиг юм.
“Оюу толгой” ХХК 2015 оны 1 дүгээр улирлын үйлдвэрлэлийн тайлангаа өнөөдөр танилцууллаа. Ил уурхайн олборлолтын үе дараалал, баяжуулах үйлдвэрт боловсруулж буй хүдрийн агуулга, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний түр зогсолт зэргээс шалтгаалж 2015 оны 1 дүгээр улиралд үйлдвэрлэсэн баяжмалын хэмжээ өнгөрөгч оны 4 дүгээр улирлынхтай харьцуулахад 30 гаруй хувиар буурсан байна.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Оюу толгой” ХХК өнөөдөр Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурж, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн харилцаа (ЭМААБООНХ)-ны стандартыг сайжруулж Монголын уул уурхайн салбарыг улам бүр төгөлдөржүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо.