Уст цэгийг нэмэгдүүлснээр малчид отор хийх, бэлчээрээ сэлгэх боломж бүрдэж байна
​"Оюу толгой" компани өнгөрсөн 2013 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд 27 гар худаг, 12 гүн өрмийн худаг засаж сайжруулжээ. Үүний үр дүнд усан ...
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19
дараах