Үндэсний ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан баглаа боодлын стандарт, бараа хүргэлтийн зааварчилгаа
View Doc
Ханган нийлүүлэгчдийн гарын авлага
View Doc
Худалдан авалт зорилт/биелэлт 2017
View Doc
Худалдан авалт зорилт/биелэлт 2016
View Doc
Худалдан авалт зорилт/биелэлт 2015
View Doc
Худалдан авалтын үйл ажиллагаа
View Doc
Уурхайн ашиглалтын туршид хэрэглэгдэх бараа бүтээгдэхүүн
View Doc
Оюу толгой-той хамтран ажиллах тухай
View Doc
Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт
View Doc
EBARIMT.MN-ийн НЭХЭМЖЛЭХ хүлээж авах шаардлага
View Doc
Нэхэмжлэхэд Тавигдах Шаардлага
View Doc
Худалдан авалтын систем
View Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Бараа бүтээгдэхүүний
View Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Үйлчилгээ (болон холбогдох бараа бүтээгдэхүүн)-ний захиалгын хуудасны ерөнхий нөхцөл
View Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Гүний уурхайн төсөл Худалдан авалт хийх Гэрээ ерөнхий нөхцлүүд
View Doc
Ариба системийн Ханган нийлүүлэгчийн гарын авлага
View Doc
Ханган нийлүүлэгчдийн гарын авлага
View Video
Худалдан авалтын Бодлого, Үйл ажиллагаа
View Video
Ноцтой эрсдлийн удирдлага
View Video
Гүний уурхайн төсөл - Үр өгөөжтэй урт хугацааны түншлэл
View Video
Монголд Үйлдвэрлэв
View Video
Тэргүүлэх таван чиглэл - Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчид
View Video