Худалдан авалт

Оюут кемпийн шугам хоолой солих төсөл –3 (Оюут 2 кемп орчим)-ын хүрээнд шугам хоолой солих ажил хийж гүйцэтгэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Оюут кемпийн шугам хоолой солих төсөл –3 (Оюут 2 кемп орчим) хүрээнд шугам хоолой солих ажил хийж гүйцэтгэх ” үйлчилгээ үзүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ...