Худалдан авалт

Нийт зарцуулалт + archive

Нийт зарцуулалт

Шаардлагатай үед Инженерингийн зураг хянах, боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Инженерингийн зураг хянах, боловсруулах үйлчилгээг шаардлагатай үед үзүүлэх”-д Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн ...