Худалдан авалт

Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий үндэсний компаниудыг “Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж” ханган нийлүүлэхэд Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтээ (ОСИХ)- ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан ...

“Өмнийн говийн бүс нутагт хууль бус ан, ховор ургамал түүж бэлтгэх, тэдгээрийн эд, эрхтний хууль бус худалдаатай тэмцэх төсөл”-ийн үйлчилгээг үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Өмнийн говийн бүс нутагт хууль бус ан, ховор ургамал түүж бэлтгэх, тэдгээрийн эд, эрхтний хууль бус худалдаа худалдаатай тэмцэх төсөл” (цаашид хууль бус антай тэмцэх төсөл гэх) үйлчилгээг үзүүлэхэд Оролцох сонирхлоо ...