Худалдан авалт

“Оюу толгой” ХХК нь “Ханган нийлүүлэгчийн үзэсгэлэн - 2022” зохион байгуулагдна

“Оюу толгой” ХХК нь “Ханган нийлүүлэгчийн үзэсгэлэн - 2022”-г 2022 оны 9 сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдна. Үзэсгэлэнд оролцогсдын бүртгэлийг 8 сарын сүүлийн 10 хоногт хийж эхлэхээр төлөвлөж байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн ТЭЗҮ 2023 (OTТЭЗҮ23) төслийн зөвлөх үйлчилгээ

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Оюу толгой” ХХК-ийн ТЭЗҮ 2023 (OTТЭЗҮ23) төслийн зөвлөх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат ...