Худалдан авалт

Даланзадгад сумын төв дээр оффисийн өрөө түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг Даланзадгад сумд “Оффисийн өрөө түрээсийн үйлчилгээ”-г үзүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтээ (ОСИХ) ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ...

Ханбогдын “ГАЛБА” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв хийж гүйцэтгэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Ханбогдын ГАЛБА цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв хийж гүйцэтгэх”үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас авна уу). ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн ...