Худалдан авалт

“Оюу толгой”-н уурхайн талбарт үсчний газар ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг “Оюу толгой”-н уурхайн талбарт үсчний газар ажиллуулах үйлчилгээ” үзүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтээ (ОСИХ) ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт ...

“Оюу толгой” ХХК-д Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) нь боломжит туршлагатай өмгөөлөгчийг “Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл”- ийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах ...