Худалдан авалт

Усны мониторинг болон гидрогеологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүүлэх тухай

Оюу толгой ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Усны мониторинг болон гидрогеологийн зөвлөх үйлчилгээ” үзүүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах ...

Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн системийн ашиглалтын болон засварын үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгслийг ханган нийлүүлэх тухай

Оюу толгой ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит, туршлагатай компаниудыг “Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн системийн ашиглалтын болон засварын үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгслийг ханган нийлүүлэх тухай” Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь ...