Үр ашигтай, найдвартай дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох нь Оюу толгой компанийн Худалдан авалтын газрын гол зорилгуудын нэг юм. Жил бүр бид үндэсний компаниудтай болон дотоодод хийх худалдан авалтын тодорхой зорилт тавьдаг бөгөөд сар бүр гүйцэтгэлийн дүнг олон нийтэд тайлагнадаг.

Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх

Гидрийн уян хоолой, холбогч хэрэгсэл нийлүүлэлт болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх

Худалдан авалт зорилт / биелэлт

Худалдан авалт зорилт / биелэлт

Нийт зарцуулалт

Нийт зарцуулалт

Өмнөговийн худалдан авалт, жилээр

Өмнөговийн худалдан авалт, жилээр

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр үзүүлсэн үндэсний худалдан авалт / Өмнөговийн худалдан авалт

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр үзүүлсэн үндэсний худалдан авалт / Өмнөговийн худалдан авалт