Худалдан авалт - тайлан

Үр ашигтай, найдвартай дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох нь Оюу толгой компанийн Худалдан авалтын газрын гол зорилгуудын нэг юм. Жил бүр бид үндэсний компаниудтай болон дотоодод хийх худалдан авалтын тодорхой зорилт тавьдаг бөгөөд сар бүр гүйцэтгэлийн дүнг олон нийтэд тайлагнадаг.

Худалдан авалт зорилт / биелэлт

Нийт зарцуулалт

Өмнөговийн худалдан авалт, жилээр

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр үзүүлсэн үндэсний худалдан авалт / Өмнөговийн худалдан авалт