Үнэлгээ хийгдэж буй

Химийн бодис импортлох тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай

"Оюу Толгой" ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг "Химийн бодис импортлох, тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх" Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх ...

JOFEMAR брендийн Xөдөлмөр Xамгааллын Xэрэгсэл түгээх автомат төхөөрөмж ханган нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “JOFEMAR брендийн хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл түгээх автомат төхөөрөмж” нийлүүлэхэд Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт ...