Үнэлгээ хийгдэж буй

Аюулгүй ажиллагааны сургалтад зориулсан "Виртуал бодит байдал (virtual reality)" технологийг нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Аюулгүй ажиллагааны сургалтанд зориулсан виртуал бодит байдал технологийг” нийлүүлэхОролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна. Уг үйлчилгээ нь Манай засварын багийн суурь мэргэжил чадавхи дээр нь үндэслэн ур чадварын түвшинг ...

Оюу Толгой компанид ажилладаг гадаад мэргэжилтнүүдэд Монгол хэлний хичээл заах тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Оюу толгой компанид ажилладаг гадаад мэргэжилтнүүдэд Монгол хэлний хичээл заах ажил үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний ...