Үнэлгээ хийгдэж буй

Агааржуулалтын системийн засварын цехийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөл хийж гүйцэтгэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг Агааржуулалтын системийн засварын цехийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөл хийж гүйцэтгэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны ...

Оюу Толгой уурхайн Хүлэмжийн хийн ялгарлын Хамрах хүрээ-3-г тооцоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу Толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг Оюу Толгой уурхайн Хүлэмжийн хийн ялгарлыг (Хамрах хүрээ 3) тооцоолох үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны ...